บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


เปิดดำเนินการตั้งปี 2538 ให้บริการอินเทอร์เน็ตและให้เช่าศูนย์บริการ Data center
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) เป็นผู้นำการบริการทางไอซีที โซลูชั่นส์ และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจทุกระดับ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงแก่องค์กรธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศระบบรับสมัครบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ โดยมีการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการไอซีทีตลอดจนบริการเสริมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก


ที่อยู่ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-257-7136,02-257-7138 | แฟกส์ 02-257-7222
1. Business Manager

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าให

อัตรา 5

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์

  ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ Facilities ในการให้บ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Project Consultant (Pre-Sale)

  - ช่วยนำเสนองานให้กับ Business Manager
  - เก็บ Requirement และให้คำแนะนำในบริการให้แก่ลูกค้า
  - จัดท

  อัตรา 3

  เงินเดือน 25,000-40,000
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Software Engineer

  -พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Software Define Infrastructure,Network Monitoring tools,API)
  -จัดทำเ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Security Operation Management

  1.ควบคุมการทำงานของทีม Security Operation และ Outsource โดยภาพรวม
  2.ควบคุมดูแล และรักษาระดับของบริก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารต้นทุน

  หน้าที่งานโดยสรุป

  ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทเพื่อสนับสนุนงานขาย ให้การสนับสนุน และจัดทำเอกสารท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Pre-sale Engineer

  -วางแผน ออกแบบ และติดตั้งระบบ Cloud เพื่อให้บริการลูกค้า
  -จัดทำเอกสารการให้บริการ service เพื่อส่งม

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Help Desk

  -รับแจ้งปัญหาและความต้องการจากลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และ E-mail
  -ทำการแจ้งปัญหาวงจรการใช้งานให้ลูกค้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างเทคนิค

  ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ IDC โดยทำการสนับสนุนบริการและดูแลปรับปรุงระบบ Facilities ในการให้บ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

  1. จัดเก็บเอกสาร
  2. จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
  3. มีส่วนร่วม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

  -ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัทในทุกๆสัปดาห์
  -ช่วยตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Senior Project Officer

  - จัดทำแผนงานในการดำเนินงานเพื่อส่งมอบงานให้ Operation
  - ประสานงานกับ BRM เพื่อนำเสนอ Solution ตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Engineer Trainee

  หน้าที่งานโดยสรุป :
  ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SL

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. System Engineer

  -ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง และ ยกเลิก การให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud
  -ดูแลระบบงานบริการ Cloud ให้ทำ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Business Manager

  -รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  -ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าให

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

  1.ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัท
  2.ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำระเงิน
  3.จัดระบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Network Engineer (Post-Sales)

  -ติดตั้ง,แก้ไข,และยกเลิกในการให้บริการแก่ลูกค้าตาม Sales Order และงานโครงการต่างๆ
  -ให้บริการหลังการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Network Engineer

  - ติดตั้ง แก้ไข และดูแล Core Network เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ดูแลให้บริการลูกค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Network Engineer (โครงการ)

  1.รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail
  2.ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้ ตาม SLA

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Network Engineer (เครือข่าย)

  -ดำเนินแผนการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย Broadband
  -แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานชลบุรี   หางานกิมหยง   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานนนทบุรี   หางานพยาบาล   หางานหัวหิน   หางานตรัง   หางานแอร์เชียงใหม่   หางาน กิมหยง   หางานสปริง   หางานคอมพิวเตอร์   หางาน โรงแรม   หางานเคียวคุโย   หางานโรงงาน   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานประจวบ   หางานธนาคาร   หางานบริษัทต่างชาติ  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา