บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


เปิดดำเนินการตั้งปี 2538 ให้บริการอินเทอร์เน็ตและให้เช่าศูนย์บริการ Data center
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) เป็นผู้นำการบริการทางไอซีที โซลูชั่นส์ และแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจทุกระดับ รวมทั้งบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงแก่องค์กรธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศระบบรับสมัครบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ โดยมีการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการไอซีทีตลอดจนบริการเสริมที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัทในทุกๆสัปดาห์
-ช่วยตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำระเงิน
-ช่วยตรวจบิลลูกหนี้และติดตามทวงหนี้ที่การจ่ายช้า
-จัดระบบและบันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
-ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปิดงบการเงินของบริษัท ประจำเดือน รายไตรมาสและรายได้ และรายปี พร้อมทั้งเตรียมรายงานประจำเดือน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
-ตรวจสอบ FSCOMP สำหรับส่งข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส และรายปี ส่งตลาดหลักทรัพย์และนำส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์สำหรับรอบปีบัญชีนั้น
-ให้ความช่วยเหลือ ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบประจำดือน
-เก็บรักษาเอกสารและสัญญาต่างๆของบริษัทฯซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน
-มีส่วนช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษี
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปีในระดับหัวหน้างาน
4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Navision และ/หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ/ผู้ทำบัญชี(CPA/CPD License) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คุณวันเพ็ญ พวงมาลา

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าน้ำมัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าวิชาชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
- กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- ลากิจ 10 วัน
- ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ 2 ปี (24 วัน)

วิธีการสมัคร

- ทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเอง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310
Tel: 02-257-7136,02-257-7138 Fax: 02-257-7222
WebSite: www.inet.co.th


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Help Desk
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (เครือข่าย)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Project Consultant (Pre-Sale)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > System Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (โครงการ)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิค
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Network Engineer (Post-Sales)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารต้นทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Software Engineer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Engineer Trainee
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Security Operation Management
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Senior Project Officer
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > Pre-sale Engineerเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด > Senior Accounting Officer A/P ,A/R (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่ เทพารักษ์)
บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ด่วนมาก
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส - สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน
บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย)จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส สปป.ลาว
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่ เทพารักษ์)
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
กลุ่มบริษัท วิริยะกรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ หัวหน้าส่วนบัญชี
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) > Senior Accounting (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
Areeya Property Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสโครงการ / อ่อนนุช35-37
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส


หางานบัญชีการเงิน   หางานพาสทาม   หางาน อยุธยา   หางานลพบุรี   หางานฟอกย้อม   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานกาญจนบุรี   หางานกิมหยง   หางานอสังหา   หางานธุรการ   หางานpr   หางาน draftman   หางานทำแถวอยุธยา   หางานสารคาม   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานเขตปทุมธานี   หางาน mc  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา