ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 26151]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 7 ม.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ม.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 17 มีนาคม 2518 / อายุ 48 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ส่งงาน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2548
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : ช่างก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 5 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2549  ถึง  2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 279-279/1 ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520
ตำแหน่ง : วิศวกรปรับปรุงกระบวนการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.วิจัยและออกแบบกระบวนการผลิต
2.ปรับปรุงกระบวนการผลิต
3.ควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ(เวลา,ค่าใช้จ่าย)
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2547  ถึง ธันวาคม 2549
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 51 หมู่ 1 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยในห้องทดลองเคมี
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ทดลองและวิเคราะห์ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายด้านวิศวกรรมเคมี,สิ่งแวดล้อม
2.ผู้ช่วยอาจารย์ในการสอนนักศึกษาใช้ห้องทดลองด้านวิศวกรรมเคมี,สิ่งแวดล้อม
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2539  ถึง ธันวาคม 2542
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ม.2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร (โครงสร้าง, ฐานราก)
ควบคุมงานก่อสร้างโยธา (ถนน, เสาเข็ม, ระบบระบายน้ำ)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : 1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมเคมี,สิ่งแวดล้อม (Atomic Absorption, UV vis Spectrophotometer)
2.การใช้งาน Computer และโปรแกรม Microsoft Office, VISIO, Internet

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปปลาโดยเครื่องบำบัด UASB
การศึกษาผลกระทบของความเข้มข้นเกลือต่อระบบ UASB
ควบคุมงานก่อสร้างในโรงกลันน้ำมันไทยออยและไทยฟาราไซรีน
ปฏิบัติงานในโครงการนักรบสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางานขับรถ18ล้อ   หางานระยองปลวกแดง   หางาน สระบุรี   หางาน ชลบุรี   หางานฟอกย้อม   หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานนครพนม   หางานที่พัทยา   หางานออฟฟิศ   หางานวิจัย   หางานระยอง   หางานน่าน   หางานจังหวัดตาก   หางานนครปฐม   หางานพัทยา   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานธนาคาร   หางานเกาะสมุย  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา