ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 327087]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2555)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2555)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 กันยายน 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการคัดเลืก

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2547
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัทยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : ศิลป-สังคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.50
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัทยมศึกษาตอนต้น
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.50

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่างเทคนิคการพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2552  ถึง ตุลาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 4.6ซอยนาคนิวาส25 ถนนนาคนิวาส เขตลาดร้าว กรูงเทพ 10230
ตำแหน่ง : ช่างช่อมบำรุง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ช่อมเครื่องพิมพ์แพท สกรีน เครื่อง ฮอทแสตม์ และตั้ง แพท สกรีน เครื่อง ฮอทแพิมพ์สตม์ ทำjig จัดตำแหนงลูกยาง
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2553  ถึง มีนาคม 2555
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : yamakoh
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคการพิมพ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ช่อมเครื่องพิมพ์แพท สกรีน เครื่อง ฮอทแสตม์ และตั้ง แพท สกรีน เครื่อง ฮอทแพิมพ์สตม์ ทำjig จัดตำแหนงลูกยาง

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 5 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 5 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |