ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 393298]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 17 ธ.ค. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ธ.ค. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 สิงหาคม 2531 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : คลองเตย, วัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล แจ้งที่ทำงานปัจจุบันก่อน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2554
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.37
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.55

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Engineer
2. QA/QC
3. Chemi
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 22500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 8 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2556  ถึง ธันวาคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สุขุมวิท39
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งเคมี ชีวะ และฟิสิกส์
จัดหา จัดซื้อสารเคมี และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ทำงานนำเสนองานต่างๆ ในโปรแกรม รวมทั้งจัดบอร์ดนำเสนอด้วย
ช่วยครูสอนประจำวิชาในห้องทดลอง ขณะมีการทดลอง
ดูแลรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ทำกิจกรรมตามฐานเมื่อเข้าค่ายลูกเสือ
สอนกิจกรรมเพ้นท์แก้วในคาบกิจกรรมของโรงเรียน
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2556  ถึง กรกฎาคม 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ลาดพร้าว 48
ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ตรวจสอบคุณภาพทั้งวัตถุดิบ, ยาระหว่างกระบวนการผลิต, ยาสำเร็จรูป และบรรจุภัณฑ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เพ้นท์แก้ว
Word, Excel, Power-point
เครื่องมือวิทย์
จัดซื้อสารเคมี และเครื่องมือต่างๆได้
เครื่องใช้สำนักงาน


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |