ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 410369]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 22 เม.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 เม.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 มิถุนายน 2530 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 177 ซม. น้ำหนัก : 90 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่าน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล หลังากเซ็นสัญญา
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการสำหรับนักบริหาร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.23
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.84

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. อื่นๆ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Chief Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 65000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
หางานประชาสัมพันธ์   หางานฟรีแลนซ์   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานกระบุรี   หางานแถวบางแค   หางาน part time   หางานที่หัวหิน   หางาน ราชบุรี   หางานร้อยเอ็ด   หางานฟอกย้อมผ้า   หางาน สุพรรณบุรี   หางาน นครปฐม   หางาน freelance   หางานมหาสารคาม   หางานโรงแรมพัทยา   หางานพะเยา   หางานเลขาเยอรมัน  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา