ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


541. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale อัพเดท 14 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


542. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC , คอมพิวเตอร์กราฟิก , พิสูจน์อักษร อัพเดท 4 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


543. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : mng , tech.Qc , RnD อัพเดท 2 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 65 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี cu photo.sc. print. tech.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายBodindechascience


544. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Technical development staff , Technical service อัพเดท 28 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
ปริญญาตรีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเคมีอุตสาหกรรม


545. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 28 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพื้นที่เชียงใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


546. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ , ประสานงาน อัพเดท 27 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


547. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ถ่ายเอกสาร อัพเดท 27 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายป่าเด็งวิทยาศิลป์


548. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 25 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวิทยา2ศิลป์ทั่วไป


549. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานธุรการ , พนักงานประสานงาน อัพเดท 23 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. สันติราษบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


550. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อนพิมพ์ อัพเดท 20 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีวิทย์-คณิต


551. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักการผลิต , พนักการออกแบบArtwork , พนักธุรการ อัพเดท 20 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโทโลยีการพิมพ์
ปวช.โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพการพิมพ์


552. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale , วิศวกร อัพเดท 14 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสวิทย์-คณิต


553. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน , กราฟฟิคดีไซด์ , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 13 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6 เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.ร.ร.ดอนบอสโกกรุงเทพฯการพิมพ์


554. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , พนักงานขาย อัพเดท 4 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยคณิต-วิทย์ (อุตสาหกรรม)


555. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานขาย อัพเดท 3 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารธุรกิจ
ปวส.วิทยาการจัดการเพชรเกษมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


556. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Computer Graphic , Sale , Technician อัพเดท 29 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผะดุงสิษย์พิทยาวิทย์-คณิต


557. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเอกสาร , การพิมพ์ , คลังสินค้า อัพเดท 22 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. รร โดอนบอสโก การพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย--


558. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผน/ ประสานงาน , QA/QC , ควบคุมการผลิต อัพเดท 19 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


559. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงาน , วางแผนการผลิต อัพเดท 17 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเทคโนโลยีการพิมพ์


560. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 9 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ราชบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคตลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |