ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


641. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีเครื่องกล
ปวส.วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรีเทคนิคการผลิต


642. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานประกันคุณภาพ , กองบรรณาธิการ อัพเดท 22 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.กาญจนานุเคราะห์วิทย์-คณิต


643. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแยกสี , เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด , ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 19 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมวิทย์-คณิต


644. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ , ฝ่ายประสานงาน , QcและQa อัพเดท 12 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์


645. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AE. , ประชาสัมพันธ์ , บริการลูกค้า อัพเดท 9 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีราชินูทิศแผนกวิทย์-คณิต


646. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งาน Part-time อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


647. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อื่น อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช.


648. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคโนโลยี , เทคโนโลยี อัพเดท 20 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา -
ปริญญาตรีวิทยาลัยกาจณาญการไฟฟ้า


649. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เทคนิค , ฝ่ายสร้างสรรค์ , ฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯการพิมพ์


650. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตำแหน่ง sell ขายเครื่องพิมพ์ , ตำแหน่ง ae , ตำแหน่งเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทย์


651. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต/I.E , วิศวกรรมเครื่องทอ , เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯออกแบบสิ่งทอ


652. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Spa Therapists , Room maid , Cashie อัพเดท 28 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ การพิมพ์
ปวช.วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯการพิมพ์


653. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างพิมพ์ อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา จ.พะเยา -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา จ.พะเยา-


654. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้เงิน อัพเดท 31 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สุราษฏร์ธานี -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสุรษฏร์ธานี-


655. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , ประสานงาน , วางแผนการผลิต อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การพิมพ์
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯการพิมพ์


656. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัฒนาองค์กร , พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานด้านการต่างประเทศ อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |