ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,032 ประวัติ


641. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 6 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ชุมแพศึกษาวิทย์-คณิต


642. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC , sale ENG. อัพเดท 4 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี (สองภาษา)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ปากเกร็ดวิทย์-คณิต


643. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 3 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
ปวส.เทคนิคระยองปิโตรเคมี


644. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรการผลิต , วิศวกรกระบวนการ อัพเดท 29 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการการผลิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


645. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมคุณภาพ , วิศวกรรมการผลิต อัพเดท 28 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


646. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical engineer , Process engineer , QA อัพเดท 28 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เลยพิทยาคมวิทย์ - คณิต


647. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineering อัพเดท 14 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร หหนองไผ่วิทย์-คณิต


648. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรมเคมี , วิศวกรรมกระบวนการ , วิศวกรรมการผลิต อัพเดท 11 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาวิทย์-คณิต


649. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , R&D อัพเดท 9 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาวิศวกรรมเคมี


650. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Research & Development อัพเดท 7 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมเคมี


651. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QA Engineer อัพเดท 30 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมี
ปวช.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเครื่องกล


652. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , R&D อัพเดท 30 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี ม.ศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมวิทย์ - คณิต


653. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรออกแบบ , R&D อัพเดท 30 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเคมี


654. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , R&D , Chemist อัพเดท 30 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์วิทย์-คณิต


655. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี ,โรงงาน มควบคุม , เจ้าหน้าที่ LAB ,R&D , QA ,QC อัพเดท 29 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
ปวช.รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบสมุทรปราการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


656. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , QC, QA Engineer , Process Engineer อัพเดท 29 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดทรงธรรมวิทย์-คณิต


657. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานPart time อัพเดท 23 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


658. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 22 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


659. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเอกสาร อัพเดท 19 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.วัดพุทธบูชา ศิลป์


660. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 18 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สตรีวิทยา 2 คณิต-วิทย์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |