ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,028 ประวัติ


681. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA Engineer อัพเดท 21 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์(วิทยาเขต หาดใหญ่) วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิมานวิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


682. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , QA&QC/R&D Engineer อัพเดท 20 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัยวิทย์-คณิต


683. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Merchandiser , R&D , ตามความเหมาะสม อัพเดท 19 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ธัญบุรี) วิศวกรรม-เคมีสิงทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหันคาพิทยาคมวิทย์-คณิต


684. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ควบคุมการผลิต , QA,QC อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนองครักษ์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


685. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุดรพิทยานุกูลวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


686. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QA , QC อัพเดท 17 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สำโรงทาบวิทยาคมวิทย์


687. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการผลิต , ควบคุมคุณภาพ , วิจัยพัฒนา อัพเดท 15 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบอสโกพิทักษ์วิทย์-คณิต


688. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , QA อัพเดท 14 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาวิทย์-คณิต


689. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 14 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


690. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์พิเศษ , อาจารย์ประจำ อัพเดท 6 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีม. มหิดลเทคโนโลยีชีวภาพ


691. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 4 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


692. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , Operator , Process Engineer อัพเดท 3 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร นราธิวาสวิทย์-คณิต


693. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล อัพเดท 30 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเลิงนกทาวิทย์-คณิต


694. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , process engineer , R&D อัพเดท 29 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


695. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรสิ่งแวดล้อม , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 28 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมวิทย์-คณิต


696. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production engineer , Process engineer , QC/QA Engineer อัพเดท 24 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมวิไลวิทย์-คณิต


697. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประจำโรงงาน , QC , เจ้าหน้าที่ lab อัพเดท 24 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีพัทลุงวิทย์-คณิตฯ


698. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 22 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เคมี


699. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hgfhbvcxgfz อัพเดท 16 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 19 จังหวัด : สระแก้ว
fghgfbfdh dghvcdg
มัธยมศึกษาต้น-ปลายgfhgdhgfddghgdg


700. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 14 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |