ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


821. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายให้ข้อมูล , ฝ่ายขาย , เค้าเตอร์ อัพเดท 21 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี คณิต-วิทย์


822. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 16 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี University of Pennsylvania Business(wharton) & Chemical and Biomolecular Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิทย์-คณิต


823. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing อัพเดท 15 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพการตลาด


824. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 7 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์ศาสตร์


825. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : eqweqwe อัพเดท 3 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปวช. ewew wqe


826. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab , QC , production อัพเดท 2 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทย์-คณิต


827. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 ก.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


828. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรคุณภาพ , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 29 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศึกษาวิทย์-คณิต


829. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 18 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย น้ำปาดชนูปถัมภ์ วิทย์-คณิต


830. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QC,QA Engineer , R&D อัพเดท 14 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองเทคโนโลยียาง


831. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักกงาน อัพเดท 13 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานีวิทย์-คณิต พื้นฐานพาณิชยกรรม


832. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกอย่าง อัพเดท 11 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคละญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางลี่วิทยาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


833. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี อัพเดท 10 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


834. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , R&D engineer , production engineer อัพเดท 5 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลานนาวิทย์-คณิต


835. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักเคมี , R&D,QA&QC อัพเดท 4 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสงครามวิทยาวิทย์-คณิต


836. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemecal engineering , QA,QC , Process engineering อัพเดท 1 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี


837. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมประจำโรงงาน , sale engineer , QC &QD อัพเดท 1 มิ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตร์ขคณิตศาสตร์


838. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักเคมี , QA, QC อัพเดท 31 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสงครามวิทยาวิทย์-คณิต


839. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical engineer , Process engineer อัพเดท 21 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิศวกรรมเคมี


840. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 21 พ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวิทย์ - คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 51    ต่อไป >>>
หางาน ลาดพร้าว   หางานร้านเบเกอรี่   หางาน หาดใหญ่   หางานแพร่   หางานน่าน   หางาน พนักงานขับรถ   หางาน กาฬสินธุ์   หางานโรงแรมพัทยา   หางานเทเลเซลล์   หางานนนทบุรี   หางานวางแผนการผลิต   หางานลพบุรี   หางาน กทม   หางานชลบุรี   หางาน sale   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานพริตตี้   หางานวิจัย  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา