ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 1 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมไฟฟ้า


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : commissioning engineer อัพเดท 27 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahanakorn university of technology Power


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Manager , Engineering Manager , Project Manager อัพเดท 26 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรปราการวิทย์ - คณิต


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่าง , พนักงาน อัพเดท 22 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านหันวิทยาวิทย์ – คณิต


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , วิศวกร อัพเดท 22 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพลังงาน
ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรไฟฟ้า


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออโตเมชั่น , วิศวกรการผลิต , วิศวกรพัฒนาระบบ อัพเดท 22 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Warwick Engineering Business Management
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมไฟฟ้า


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม , วิศวกรออกแบบระบบ อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือไฟฟ้ากำลัง


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบงานระบบ อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการทางวิศวกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC Manager , QA Specialist , Sr.QA Engineer อัพเดท 16 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Burapha University Electrical and Electronic Technology
ปวส.Nan Technical CollegeElectronic


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineering อัพเดท 14 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute technology of Ladkrabang Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSuankularb WittayalaiMath science


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Engineer , Utility Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 14 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart university sriracha campus Electrical Engineering


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 13 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Kyungjung University Electronics, RF, Communication engineering


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครช่างไฟฟ้ากำลัง


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 11 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : manager อัพเดท 10 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Buyer , Asst Procurement Manager , Production Supervisor อัพเดท 10 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีอิเล็กทรอนิกส์


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Planning อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University Sri Rachq Campus Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายChonkanyanukoonMath-Sci


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 31 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวไฟฟ้า
ปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริหารโครงการ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |