ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 29 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสไฟฟ้ากำลัง


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบระบบ , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 29 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรีพิเศษวิทย์-คณิต


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 28 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางอิเล็กทรอนิกส์


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างเทคนิค อัพเดท 27 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าและออเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพอิเล็กทรอนิกส์


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฝางพิทยาคมวิทย์-คณิต


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument engineer , Service engineer อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไทรน้อยวิทย์-คณิต


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Automation Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 20 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเทคนิคคอมพิวเตอร์


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยุะพิทยาคมวิทย์-คณิต


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่องมือแพทย์ , วิศวกรไไฟฟ้า อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีเครื่องกล-ไฟฟ้า


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , แอดมิน , คีย์ข้อมูล อัพเดท 12 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องมือวัด , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมกรรมการวัดและควบคุม


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer , Production Engineer , วิศวกรควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาลัยธนบุรี วิศวไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไฟฟ้า


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : office engineer , พนักงานบัญชี อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1วิทย์-คณิต


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไฟฟ้ากำลัง


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ELECTRONIC ENGINEERING


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยามวิศวกรรมไฟฟ้า


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical engineer , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญารังสิตวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |