ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


361. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรักษาความปลอดภัย อัพเดท 19 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวิเชียรมาตุ


362. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีไฟฟ้ากำลัง


363. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , พนักงานธุรการ อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


364. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าช่างเทคนิค​ , ช่างเทคนิค​อาวุโส​ , โฟร์แมน​งานระบบ อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เกษม​บัณฑิต​ วิศวกรรม​ไฟฟ้า​
ปวส.วิทยาลัย​เทคนิค​ตรังไฟฟ้ากำลัง​


365. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RENEWABLE ENERGY ENGINEER- SOLAR, WIND อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELECTRICAL POWER SYSTEM MANAGEMENT
ปริญญาตรีU.C.E, R.T.U, KOTA, RAJASTHANELECTRICAL


366. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า , วิศวกรประมาณราคาระบบไฟฟ้า อัพเดท 4 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรมาตุวิทย์-คณิต


367. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบควบคุมและอัตโนมัติ , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 1 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมไฟฟ้า


368. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร โฟร์แมน ดราฟ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


369. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร โครงการ , วิศวกร โรงงาน อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิยยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง


370. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิทย์-คณิต


371. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซ่อมบำรุง , สอบเทียบเครื่องมือวัด อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดและอิเล็คทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ช่างไฟฟ้ากำลัง


372. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไฟฟ้ากำลัง


373. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรงานระบบ M&E อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิมยาลัยการอาชีพสอยดาวไฟฟ้า


374. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ , เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ , เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการธนาคาร อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


375. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไฟฟ้ากำลัง


376. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช


377. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer , Test Engineer , Process Engineer อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมป่ากลางวิทย์-คณิต


378. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า


379. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


380. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT support , ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,ช่างซ่อมบำรุง , พนักงานออกแบบดีไซต์ อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กำแพงแสนวิทยาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |