ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,632 ประวัติ


481. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขนถ่ายสัมภาระ อัพเดท 31 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นราธิวาส
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ติดตั้งไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาติดตั้งไฟฟ้า


482. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Manager , Project Manager , Operations Manager อัพเดท 11 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท


483. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการโครงการ , ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , ผู้จัดการโครงการอาวุโส อัพเดท 9 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีไฟฟ้ากำลัง


484. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ , ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม อัพเดท 8 ม.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯช่างไฟฟ้า


485. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรต้นกำลัง , วิศกรการผลิต อัพเดท 19 ธ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


486. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chief Engineer , Electrical Engineer , Supervisor Engineer อัพเดท 15 ธ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Electronics Engineering
ปวส.Rajamangala Institute of Technology North Bangkok CampusTechnic computer


487. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Automation Engineer อัพเดท 6 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า


488. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 18 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Electronic Engineering


489. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical design , Plc engineer , Tenical อัพเดท 1 ต.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.บูรพา วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีงานฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์


490. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Procurement Engineer , Production Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 23 ส.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสกลนครไฟฟ้ากำลัง


491. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , Facility Manager , Business Development Manager อัพเดท 26 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (สำหรับผู้บริหาร)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมไฟฟ้า


492. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในอาคาร อัพเดท 22 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเลยไฟฟ้ากำลัง


493. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , QA , QC อัพเดท 10 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


494. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกร , IT Support/IT Service อัพเดท 25 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเทคนิคคอมพิวเตอร์


495. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิศวกรไฟฟ้า , ตรวจสอบคุณภาพ QA , QC อัพเดท 24 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองบัววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


496. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรพลังงาน อัพเดท 11 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี พะจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า


497. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Assistant Manager , Engineer อัพเดท 10 เม.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบควบคุม


498. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิศวกรรมไฟฟ้า


499. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Improvement Engineer , Production Supervisor อัพเดท 31 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเครื่องกลไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง


500. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Manager , Production control Manager , Planning and production Control อัพเดท 31 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อิเล็คทรอนิคส์
ปวส.เทคนิคนครราชสีมาอิเล็คทรอนิคส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |