ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อัพเดท 11 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครนายกไฟฟ้า


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : maintenance , facility , facilities อัพเดท 9 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท
ปริญญาตรี


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 5 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีวิทย์-คณิต


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer , Software Engineer , PCB Design อัพเดท 4 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทย์-คณิต


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance manager , Enegineer manager , utility manager อัพเดท 23 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิศวกรรมไฟฟ้ว
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบาริสต้า , งานบาร์เทนเดอร์ อัพเดท 22 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม วิทย์-คณิต


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Software Engineer , Appication Tester , Electronic Engineer อัพเดท 7 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi Electrical Communication and Electronic Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายDebsirin schoolMathematics and Science


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 24 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเบญจมราชูทิศ


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 19 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรี วิศวกรรมศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องมือวัด อัพเดท 16 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.ช่างกลอุดรธานีไฟฟ้ากำลัง


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fitness Trainer , Content Writer อัพเดท 6 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิศวกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University Electronic and Communication
มัธยมศึกษาต้น-ปลายAssumption College Sriracha


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC Engineer อัพเดท 27 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical engineer , Maintenance engineer , Superviser อัพเดท 23 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 23 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Factory manager , Production manager , Operation manager อัพเดท 6 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Electrical Engineering
ปวส.King Mongkut’s Institute of Technology North BangkokDiploma in Electrical Electronics


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Engineer , พนักงานขายด้านเทคนิค , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 8 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำพูนอิเล็กทรอนิกส์


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 7 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |