ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,375 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ที่ปรึกษางานก่อสร้าง , Logistic , ฝ่ายการตลาด อัพเดท 18 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมวิทย์-คณิต


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรประมาณราคา , Contract Engineer อัพเดท 17 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโยธา


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 11 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพรวิทย์-คณิต


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , office engineer อัพเดท 7 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครก่อสร้าง


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมสำนักงาน อัพเดท 4 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (ภาคภาษาอังกฤษ)


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , วิศวกรสนาม อัพเดท 26 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ช่างก่อสร้าง


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 19 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 16 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวิทย์-คณิต


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบโครงสร้าง , วิศวกรโครงสร้าง , วิศวกรถอดแบบ,ประเมิณราคา อัพเดท 14 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์(โยธา)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียลวิทย์-คณิต


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Senior Engineer , Project Director อัพเดท 7 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท King Mongkut’s University of Technology Thonburi Professional Engineering
ปริญญาตรีKing Mongkut’s University of Technology ThonburiCivil Engineering


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรขาย อัพเดท 6 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวช.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อสร้างและงานไม้


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer อัพเดท 6 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร โยธา


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Laboratory Engineer , Materials Control Engineer , Structural Engineer อัพเดท 28 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท Mahidol University Repair and Maintenance of concrete
ปริญญาตรีPresidency University Structural Design


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 28 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางช่างก่อสร้าง


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural Design Engineer อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Sirindhorn International Institute of Technology Structural
ปริญญาโทYangon Technological UniversityStructural


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 26 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นช่างโยธา


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรประเมินราคา , วิศวกรโยธา อัพเดท 26 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารวิทย์-คณิต


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost Engineer , QS , OE อัพเดท 25 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา-ชลประทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)วิทย์ - คณิต


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อาวุโส , Project Engineer อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมโยธา


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท
ปริญญาตรี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 169    ต่อไป >>>
หางานระยองปลวกแดง   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานสมุย   หางานภาคเหนือ   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานยะลา   หางาน สงขลา   หางานขับรถ   หางาน hr manager   หางานธุรการ   หางานนครพนม   หางานจังหวัดตรัง   หางาน นครปฐม   หางานสระแก้ว   หางานพัทลุง   หางาน office   หางานก่อสร้าง   หางานคีย์ข้อมูล   หางานว่างภูเก็ต  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา