ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 832 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 10 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมไฟฟ้า


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ธุรการ , ช่างเทคนิค อัพเดท 8 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราโทรคมนคม


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายเทคนิค อัพเดท 3 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.เทคโนโลยีสยามอิเล็กทรอนิกส์


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer , หัวหน้าช่าง Support , พนักงาน อัพเดท 18 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 16 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-สื่อสาร


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายใน , ออกแบบอาคาร 3 มิติ อัพเดท 6 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โทรคมนาคม)
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโรงงาน , พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานราชการ อัพเดท 6 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทอิเล็กทรอนิกส์


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิกดีไซน์ , หัวหน้า QC , IT อัพเดท 1 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสื


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , พนักงานฝ่ายสื่อสารโครงข่าย , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 30 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอิเล็กทรอนิกส์/ระบบโทรคมนาคม


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecom Engineer , Support Engineer อัพเดท 10 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครวิทย์-คณิต


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่าง อัพเดท 8 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัยวิทย์-คณิต


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมสื่อสารและคอมพิวเตอร์ , Network Engineer , technician อัพเดท 4 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคตราดอิเล็คทรอนิกส์โทรคมนาคม


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 1 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เทคโนโลยีโทรคมนาคม


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีวิทย์-คณิต


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 21 ก.พ. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีอิเล็กทรอนิกส์


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support , IT Network อัพเดท 16 ก.พ. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชมงคลวิทยาเขต เชียงราย อสบ. โทรคมนาคม


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรทดสอบระบบ , Network Engineer อัพเดท 10 ก.พ. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยอิเลคทรอนิค


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลระบบคอมพิวเตร์ อัพเดท 24 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.เทคโนโลยีช่างกล พาณิชยการ นครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 23 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อิเล็กทรอนิกส์


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 16 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาศิลป


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |