ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , พนักงานIT อัพเดท 11 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกอิเล็กทรอนิกส์


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมโทรคมนาคม , วิศวกรรมเครือข่าย , วิศวกรรมดูแลระบบ อัพเดท 10 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT support อัพเดท 18 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Drive Test Analysis Engineer , RF Engineer อัพเดท 17 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์วิทย์-คณิต


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer อัพเดท 7 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมโทรคมนาคม


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 6 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี KMUTT Electronics and Telecommunication Engineering


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม , วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม , วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อัพเดท 1 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ววิทย์-คณิต


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์Network Manager , Presale Solution Manager อัพเดท 20 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิมายวิทยาวิทคณิต


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF optimize , DTA , OSS อัพเดท 18 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปากช่องพิทยาคมวิทย์-คณิต


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC อัพเดท 17 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเทคนิคคอมพิวเตอร์


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาธุรกิจ , การขาย , การตลาด อัพเดท 27 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง General management
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าลาดกระบังโทรคมนาคม


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Presale , Project Management , Network อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรคมนาคม


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Industrial engineer , Process engineer , Service engineer อัพเดท 31 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , sale engineer , project coordinator อัพเดท 10 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมโทรคมนาคม


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication engineer , Network engineer , NOC engineer อัพเดท 31 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์สายวิทย์


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , RF Engineer , site Engineer อัพเดท 22 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Rajamangala University of Technology Rattanakosin Telecommunication Engineering
ปวช.Siam Institute of TechnologyElectronic


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site supervisor Engineer , RF Engineer , technical engineer อัพเดท 12 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network engineer , junior network engineer อัพเดท 25 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมวิทย์-คณิต


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT , ล่าม อัพเดท 21 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |