ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


801. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบและควบคุม อัพเดท 18 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุครสาครโทรคมนาคม


802. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Presales/sales engineer , Network engineer อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฟิสิกส์อุตสหกรรม


803. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัพเดท 16 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรีไฟฟ้ากำลัง


804. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา


805. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


806. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระราช เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเทคโนโลยีภาพและเสียง


807. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication Engineering , Products Engineering , Engineering อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์อิเล็กทรอนิกส์


808. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


809. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


810. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าช่าง อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


811. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการทั่วไป
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


812. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กันทรวิชัยวิทย์-คณิต


813. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกโทรคมนาคม


814. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , System Engineer , Network Engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมสารสนเทศ
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงมลวิทยาเขตพระนครเหนือไฟฟ้ากำลัง


815. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้อิเล็กทรอนิกส์


816. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , System Admin อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรีอิเล็กทรอนิกส์


817. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม อัพเดท 23 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทรคมนาคม
ปวส.เทคนิควิทยาอิเล็คทรอนิกส์


818. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ IT อัพเดท 17 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง โทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์


819. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่าย , creative อัพเดท 14 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี The University of Nottingham วิศวะคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอัสสัมชัญวิทย์-คณิต


820. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |