BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานแพร่" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 50 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแพร่

1. Sale หน่วยรถเงินสด(มอเตอร์ไซค์) ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ ประจำจังหวัด แพร่ รับ 16 อัตรา

ลักษณะงาน
1.เยี่ยมลูกค้าตามร้านค้าปลีกที่เป็นร้านตัวแทนขายมือถือ เพื่อนำเสนอขายซิมการ์ด, บัตรเติมเง

อัตรา 16

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

  จังหวัด แพร่

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  2. เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

  สื่อสารการตลาด:
  เขียนข่าว เขียนบทสัมภาษณ์ เขียนบทความ
  ดูแลสื่อ social media และช่องทางประชาสัมพันธ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต(Production Manager)

  - วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
  - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด แพร่

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  4. Seinor Engineer / officer

  วิศวกรซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมเครื่องจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด แพร่

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  5. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  1. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2. กำหนดกลยุทธ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  6. เจ้าหน้าที่การตลาด และสื่อสารการตลาด

  เขียนข่าว เขียนบทสัมภาษณ์ เขียนบทความ
  จัดทำและรวมรวบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและเผยแพร่ออกสื่อภาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  7. เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

  - เตรียมการ และดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรม(ค่ายฝึกอบรม)
  - พัฒนาเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  8. ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ปิดงบการเงินประจำเดือน และ ประจำปี และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด แพร่

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  9. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา สังกัดบริษัทในเครือด่วน!!!

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (สังกัดบริษัทในเครือ)

  1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การทำงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  10. Planning Supervisor / Store Supervisor

  หัวหน้างานฝ่ายผลิต(Production Supervisor) 2 อัตรา
  หน้าที่รับผิดชอบ
  -วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด แพร่

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  11. ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (1)/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ (1)

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
  - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด แพร่

  วันที่ 1 มี.ค. 2558


  12. หัวหน้างานบริหารสารสนเทศ

  ขอบเขตความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ขั้นต้น 25,000 บาท / ขั้นสูง 60,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

  วันที่ 15 ก.พ. 2558


  13. รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขตระดับ M1

  หน่วยงาน
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก , เขต 3 นครสวรรค์ , เขต 4 สระบุรี , เขต 5

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ระหว่าง 40,000 – 120,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

  วันที่ 15 ก.พ. 2558


  14. หัวหน้างาน (งานจัดการการเงินการคลังและสารสนเทศระดับเขต) ระดับ 03

  ขอบเขตความรับผิดชอบ
  1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดช

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 25,000-60,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

  วันที่ 15 ก.พ. 2558


  15. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ M1 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี)

  ขอบเขตความรับผิดชอบ
  1. ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 40,000 – 120,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

  วันที่ 15 ก.พ. 2558


  16. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน • กำหนดกลยุทธ์ในกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 ม.ค. 2558


  17. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Relation Officer)

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 8 ม.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำจังหวัดอุตรดิถ์,แพร่

  นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้

  จังหวัด อุตรดิตถ์

  วันที่ 24 ธ.ค. 2557


  19. Marketing Supervisor

  1. วางแผนกการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตาม Bra

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 23 ธ.ค. 2557


  20. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer service) ทุกสาขา

  Customer service
  ดูแลและบริการลูกค้า รับทำบัตรสมาชิก
  ประชาสัมพันธ์และรับโทรศัพท์
  เปิดบิลเอกสารใบร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ธ.ค. 2557
  1 2 3    ต่อไป >>>  หางานครู   หางานแมสเซ็นเจอร์   หางานพาร์ทไทม์   หางานภาษาจีน   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานแถวบางแค   หางานปทุม   หางานกุ๊ก   หางานfreelance   หางานร้อยเอ็ด   หางานร้านเบเกอรี่   หางานกฏหมาย   หางานแถวนนทบุรี   หางานระยอง   หางานดีเทลยา   หางานพัทยาใต้   หางานเกาะสมุย   หางานช่างทอง   หางานในสมุทรสงคราม   หางานแถวรามคําแหง1   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางาน office   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานวางแผนการผลิต   หางานกุ๊กต่างประเทศ   หางานรัตภูมิ   หางาน draftman   หางานชลบุรี   หางานที่บางใหญ่   หางานคอมพิวเตอร์   หางานประเทศลาว   หางาน สมุทรปราการ   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานราชการโยธา   หางานสกลนคร   หางาน สงขลา   หางานจังหวัดนครปฐม   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30