BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อีกทั้งยึดมั่นและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม


ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 0-2938-3444 ต่อ 2846, 2845, 2838 | แฟกส์ 0-2938-3462 ต่อ 2840

1. เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ อาวุโส / ประมาณราคา

- ประมาณราคา ควบคุม งบประมาณ

- ตรวจสอบงบประมาณระหว่างก่อสร้าง

- จัดทำ ต้นทุนงาน่อสร้าง


อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  2. วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรโครงการ (ประจำราชบุรี)

  - ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรร
  - ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนที่บริษัทฯกำหนด

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ จ. ราชบุรี

  เขียนแบบ , ออกแบบ , เขียนแบบสถาปัตย์ บ้านพักอาศัย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  4. เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า

  - ประสานงานลูกค้าระหว่างการก่อสร้าง

  - ติดตามความพึงพอใจลูกค้า

  - วางแผนงานก่อสร้าง และเอกสา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  5. สถาปนิกขาย

  ทำยอดขายบ้านตามเป้าหมาย ปิดงานขาย
  ติดต่อประสานลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านแบบบ้านเพื่อการตัดสินใจของลูก

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  6. ผู้จัดการฝ่ายจัดหา / วิศวกรจัดหาผู้รับเหมา

  จัดหา Supplier วัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา ประเมิน Supplier และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อสนับสนุนงานก่อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  7. Graphic Designer

  ออกแบบสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  8. วิศวกรควบคุมโครงสร้าง

  ดูแลควบคุมงานโครงสร้างให้ได้มาตรฐานตามกำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  9. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พัทยา)

  - รับผิดชอบงานสนับสนุนการขาย

  - รับลูกค้า Call In,Walk In และสนันสนุนงานเอกสารต่างๆ

  - ประสาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-14,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  10. Sale (ราชบุรี)

  นำเสนอขายบ้านโครงการ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  11. เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง

  -ประสานงาน งานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายก่อสร้าง

  - เป็น Center เพื่อเสนองานผู้จัดการฝ่าย

  -อื่นๆ ตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  12. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(PR)

  - วางแผนงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  - ติดตามข้อมูลสื่อสาร ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อยู่ตลอดเวลา
  -

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  13. Sales Executive (ราชบุรี)

  - นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บริษัทฯ ม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  14. Senior Sales Executive (ลาดพร้าว)

  - เสนอขายแบบบ้าน และ รับทราบความต้องการ ลูกค้า
  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  15. เจ้าหน้าที่ขาย (ลาดพร้าว )

  - เสนอขายแบบบ้าน และ ให้คำปรึกษาลูกค้า

  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บริษัทฯ มี

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  16. วิศวกรควบคุมงานอาวุโส ประจำราชบุรี

  - บริหารและวางแผนทำงานภายในทีม

  - ควบคุมและติดตามงาน วิศวกรควบคุมงาน

  -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บัง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  17. วิศวกรควบคุมงานอาวุโส สำนักงานใหญ่

  - บริหารและวางแผนทำงานภายในทีม

  - ควบคุมและติดตามงาน วิศวกรควบคุมงาน

  -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บัง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  18. สถาปนิก (ราชบุรี)

  -ออกแบบ ,เขียนแบบ ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ
  -นำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมใ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  19. ผู้จัดการสำนักงานขาย (ลาดพร้าว)

  บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  20. พนักงานบริการลูกค้าและประสานงาน

  - รับผิดชอบงานสนับสนุนข้อมูลลูกค้า ระหว่างบริษัทและลูกค้า

  - รับลูกค้า Call in , Walk In และ สนับ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  21. ผู้จัดการส่วนออกแบบ

  - ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ
  - ร่วมวางแนวทางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  22. พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายการตลาด)

  - ประสานงาน ต่างๆ ของฝ่ายการตลาด

  - รวบรวมดูแลเอกสารด้านการจัดซื้อ , จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร กา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  23. พนักงานขายและประสานงาน (Junior Sales Exective) พงษ์เพชร

  - โทรเชิญลูกค้า เพื่อ แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้าน

  - เปิดการขาย

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  24. เจ้าหน้าที่เขียนแบบโปรแกรม (Archicad)

  - เขียนแบบบ้าน ในโปรแกรม Archicad

  - ปรับแบบ , เคลียร์แบบ โปรแกรม Archicad

  - อื่นๆ ตามผู้บังคับ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  25. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  26. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - บัญชี AR , AP

  - ทำหน้าที่บันทึกการตั้งหนี้

  - ทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้

  - อื่นๆ สามารถหมุนเวี

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  27. พนักงานประสานงานและบริการลูกค้า (ราชบุรี)

  - ประสานงานลูกค้า ของบริษัทฯ

  - ติดตามรับเรื่องต่างๆ ของลูกค้า เกี่ยวกับงานขาย

  - อื่นๆ ตามที่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  28. ผู้จัดการฝ่ายขาย แฟรนไชส์

  - วางแผนงานขาย ,ควบคุม,ติดตามผล แฟรนไชส์

  - จัดทำรายงานการขาย ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน

  - สามา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  29. ผู้จัดการสำนักงานขาย ( จ.สระบุรี )

  -บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  30. ผู้จัดการสำนักงานขาย / หัวหน้าฝ่ายขาย (พัทยา)

  บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  31. Sale (สระบุรี)

  แนะนำแบบบ้านให้กับทางลูกค้า และเสนอการขายให้ลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 11,000-20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  32. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ

  กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการดำเนินงานของสายงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ก.ย. 2555


  33. เจ้าหน้าที่จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา อาวุโส(ด่วน)

  - บริหารและควบคุมประเมินผลงาน ดูแลงานส่วนงานจัดหาผู้รับเหมา
  - จัดหาช่างรับเหมา และ จัดหา Supplier ว

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  34. ผู้จัดการสำนักงานขาย ( พัทยา )

  -บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  35. พนักงานประสานงานขาย(ลาดพร้าว)

  - รับผิดชอบงานสนับสนุนการขาย

  - รับลูกค้า Call in , Walk In และ สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ

  - ประสาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  36. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วนมาก

  ออกแบบ , เขียนแบบสถาปัตย์ บ้านพักอาศัย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  37. Senior Sales Executive (บางแค)

  - นำเสนองานขาย
  - ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - บริหารและควบคุมดูแล สำนักงานขายบางแค

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  38. Marketing Executive / Senior Marketing Executive

  - รับผิดชอบงานวางแผนทางการการตลาด ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  - รับผิดชอบงานการตลาดโดยใช้ Web onli

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  39. วิศวกรสำรวจ / ช่างสำรวจ

  - ดูแลควบคุมงานสำรวจ วางผัง
  - ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และทันตามแผนงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  40. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  1. Plan and implementation of all marketing &
  sales activity to achieve selling target
  2. Respon

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  41. พนักงานประสานงานและเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง

  -ประสานงาน งานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายก่อสร้าง

  - เป็น Center เพื่อเสนองานผู้จัดการฝ่าย

  -อื่นๆ ตามที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  42. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อาวุโส

  - บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

  - บริหารบริการหลังการขาย

  - ให้คำปรึกษา ลูกค้าที่เข้ามารับบริการของบร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  43. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(PR)

  - วางแผนงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  - ติดตามข้อมูลสื่อสาร ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อยู่ตลอดเวลา
  - ติด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  44. เจ้าหน้าที่ขาย ( ลาดพร้าว )

  - เสนอขายแบบบ้าน และ ให้คำปรึกษาลูกค้า

  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  45. วิศวกรควบคุมงาน

  -ควบคุมงานก่อสร้างบ้านให้เป็นตามแบบและแล้วเสร็จทันตามแผนงาน

  -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

  -รายงานความค

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  46. พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายออกแบบ)

  - ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายออกแบบ
  - รวบรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอ ผช.กรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบแ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  47. พนักงานประสานงานและติดตามลูกค้า(Junior Sales Exective)

  - แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้าน เพื่อเปิดการขาย

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บริษัทฯ มี incentive ใ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  48. เจ้าหน้าที่เขียนแบบโปรแกรม (Archicad)

  - เขียนแบบบ้าน ในโปรแกรม Archicad

  - ปรับแบบ , เคลียร์แบบ โปรแกรม Archicad

  - อื่นๆ ตามผู้บังคับ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  49. แม่บ้าน (สำนักงาน พัทยา - ชลบุรี)

  - รับผิดชอบทำความสะอาดสำนักงานขาย

  - รับผิดชอบเสริฟ์น้ำ - กาแฟ สำหรับลูกค้า

  - อื่นๆ ตามที่ผู้บั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ม.ค. 2554


  50. วิศวกรควบคุมงานอาวุโส , วิศวกรโครงการ (พัทยา,ชลบุรี)

  - บริหารงานก่อสร้าง สาขาให้มีประสิทธิภาพ
  - ควบคุมงานก่อสร้างบ้านให้เป็นตามแบบและแล้วเสร็จทันตามแผนง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ม.ค. 2554


  51. Sales Manager ( พัทยา , ชลบุรี )

  -บริหาร,จัดการ,ควบคุม พัฒนา ประเมินผล พนักงานและสำนักงานขาย
  -วางแผน,บริหาร,อบรม พนักงานขาย และทำยอ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 4 ม.ค. 2554


  52. Sales Executive(พัทยา,ชลบุรี)

  - เสนอขายแบบบ้าน และ ความต้องการของต่างๆลูกค้า

  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 4 ม.ค. 2554


  53. ผู้จัดการส่วนออกแบบ / ผู้จัดการส่วนขาย

  - ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ
  - ร่วมวางแนวทางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 4 ม.ค. 2554
  หางานในโคราช   หางานที่หัวหิน   หางานราชการนครปฐม   หางานเชียงใหม่   หางานลําพูน   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานกุ๊กต่างประเทศ   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานอุบล   หางานกระบี่   หางานทําเชียงใหม่   หางานเพชรบูรณ์   หางาน สงขลา   หางานรถเช่า   หางาน นครสวรรค์   หางานฟรีแลนซ์   หางานขาย   หางานบัญชี   หางานกุ๊ก   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap