BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,355 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี 12 12
ปวช.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ต่ำกว่ามัธยม 12 12
ปริญญาโท1212


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู ,ครูประจำชั้น อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการคณิตศาสตร์ อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรเนศวร คณิตศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรเนศวรคณิตศาสตร์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการศึกษาปฐมวัย


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Assumption university English language teaching
ปริญญาตรีมหาวิทยาละยบูรพาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนพลศึกษา อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรญาณวิทยาวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาศาสตร์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการขาย , พนักงานขาย , ประสานงานสนับสนุนงานขาย อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมอังกฤษ-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทรัพยากรมนุษย์ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทลัยราชภัฏนครปฐม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีภาษาจีน/อังกฤษ-ฝรั่งเศส


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dditimh , Ewbnade , Melthpf อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี Xooahcq Vtawxwx
ปริญญาตรีAnpjzczDafmtmg


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมทั่วไป


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎลำปาง เอกปฐมวัย


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Testerewk , Testerznq , Testerqqx อัพเดท 31 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : แพร่
ปริญญาเอก Testerfbh Testernnt
ปริญญาตรีTesteruqaTestervyc


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพี่เลี้ยง อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาษาไทย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภาษาไทย


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Flukezyf , Fluketbo , Flukeakr อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปวส. Flukeqlu Flukeoqi
ปริญญาเอกFlukesqgFlukecfa


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ เอกเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชาติตระการวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จิวเวลลี่ดีไซเนอร์ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์,ต้อนรับ,ลูกค้าสัมพันธ์ , ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายประสานงานทั่วไป อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales , sale อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ english


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 318    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30