BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,408 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 22 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี 12 12
ปวช.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : MableFeelt , MableFeelt , MableFeelt อัพเดท 22 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี MableFeelt MableFeelt
ปริญญาเอกMableFeeltMableFeelt


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 22 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ต่ำกว่ามัธยม 12 12
ปริญญาโท1212


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : มีความประสงค์ทำงานที่ประเทศจีน พร้อมเรียนรู้งาน อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาโท Fudan University Chinese international Education
ปริญญาตรีJinan UniversityChinese international Education


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาโท #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
ต่ำกว่ามัธยม#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานครัว อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แอร์, แอร์กาวด์ , บริการภาคพื้นทางสายการบิน หรือบริการทั่วไป , ครู อาจารย์ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพิจารณาด้านสินไหมทดแทน , งานตรวจสอบอุบัติเหตุ , ใึกอบรม อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยวิทย์ - คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tfjarqr , Oxcppvl , Zrrzplw อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : ตราด
ปริญญาเอก Rzgxswd Ldopxlh
ปริญญาเอกMictohkNrsqpdu


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ธุรการต่างๆ อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาศาสตร์(การศึกษาปฐมวัย)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสัฒนานครวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียบบบ , ผู้ควบคุมงาน อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหามกุฏราชวิทยาลัย รายวิชาชีพครู/พุทศาสร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์บริการการศึกนอกโรงเรียนเขตดุสิตสามัญ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pefiowawa , pefiowawa , pefiowawa อัพเดท 7 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี pefiowawa pefiowawa
ปริญญาโทpefiowawapefiowawa


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , การเงิน อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรั การศึกษาปฐมวัย


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ,บัญชี ,สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ,บัญชี ,สินเชื่อ อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมศิลป์ภาษา


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนสังคมศึกษา , ครูสอนภาษาไทย อัพเดท 1 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สังคมศึกษา


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล , พนังงานธุรการ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการชีวเคมีอุตสาหกรรม


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : MatthewNeoda , MatthewNeoda , MatthewNeoda อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี MatthewNeoda MatthewNeoda
ปริญญาเอกMatthewNeodaMatthewNeoda


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานทั่วไป อัพเดท 26 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : muratovaelona , muratovaelona , muratovaelona อัพเดท 26 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : สงขลา
ปวส. muratovaelona muratovaelona
ปวช.muratovaelonamuratovaelona


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rmargoshina , rmargoshina , rmargoshina อัพเดท 25 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี rmargoshina rmargoshina
ปริญญาโทrmargoshinarmargoshina


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30