บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบในงานอาคารและระบบประกอบอาคาร


ที่อยู่ 21/205 ซ.งามวงศ์วาน31 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000


โทร 0-2953-5808-10 | แฟกส์ 0-2953-5429
1. พนักงานสโตร์

1.ควบคุม ดูแล และจัดการด้านวัสดุและอุปกรณ์ในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนฝ่ายก่อสร้าง
2.ตรวจรับ เช็คยอดเครื

อัตรา 1-2

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงพยาบาลชลประทาน)

  1. จัดทำ Shop Drawing - Detail Drawing งานโครงสร้าง สถาปัตย์และงานระบบ
  2. Combine แบบโครงสร้าง สถาป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. SSC (Supervisor Site Contract & QC)

  1.ควบคุมการจัดทำ Shop , Detail , Asbuilt Drawing
  2.ควบคุมการจัดทำแผนงาน&เอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำเทศบาลนนทบุรี)

  1. จัดทำ Shop Drawing - Detai Drawing งานโครงสร้าง สถาปัตย์และงานระบบ
  2. Combine แบบโครงสร้าง สถาปั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. รปภ

  1.ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
  2.ควบคุมและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. โฟร์แมนสำรวจ

  1. งานสำรวจอาคาร
  2. งานวางผังอาคาร
  3. การระดับอาคาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เลขานุการ

  1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  2.จดบันทึกการประชุม ร่างจดหมาย และเอกสารอื่นๆทั้งภาษาไทยและภาษาอั

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ QA - QC

  1.ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้งานเพื่อการควบคุมคุณภาพและการใช้งานที่ถูกต้อง
  2.ตรวจสอบคุณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรไฟฟ้า

  1. ออกแบบ ประมาณราคางานไฟฟ้าและสื่อสาร
  2. วางแผนและควบคุมการใช้วัสดุและแรงงานให้เป็นไปตามแผนและงบปร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยสโตร์

  1.ตรวจรับ , จัดของ
  2.ดูแลความถูกต้องของรายการเบิกจ่ายและจัดทำ Stock
  3.จัดทำรายการพร้อมจัดส่งเครื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,000 - 7,000 (ตามวุฒิการศึกษา)
  บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |