บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด แต่เดิมคือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 6 สาขา ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาค 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยมุ่งเน้นด้านการทดสอบผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลักและเน้นการตรวจสอบสินค้าอย่างรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำสำหรับการส่งออก ณ ที่เดียว.
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของ LCFA ขึ้นมา โดยใช้ตัว Q ซึ่งหมายถึงคุณภาพและห่อหุ้มด้วยธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ตรงฐานตัว Q ในเส้นรอบวงด้านใน สลักคำว่า Food Safety เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของรัฐบาล ในการตอบสนองต่อความปลอดภัยของสินค้าทั่วประเทศและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ.
หลังจาก 3 ปีที่ประสบความสำเร็จด้านการทดสอบ LCFA ได้ขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น นอกเหนือจากการทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการกลางฯ ได้เปิดให้มีการทดสอบสินค้าที่มิใช่อาหาร การสุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าและรมยา การบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านต่างๆ.
ในวันที่ 1 มกราคม 2551 LCFA ได้เปลี่ยนมาใช้ ชื่อ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป.
ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่มากขึ้น สัญลักษณ์มาตรฐานเดียวกับ Central Laboratory ( Thailand) จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องขยายคุณภาพให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก.


ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-940-6881 ต่อ 142 | แฟกส์ 02-940-6668
1. นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาฉะเชิงเทรา)

1. จัดทำเอกสารขั้นตอนการทดสอบ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างตามขั้นตอนที่กำหนด
3. จดบันทึกข้

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(สาขาเชียงใหม่)

  1. ให้บริการลูกค้าในการต้อนรับให้คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ และติดต่อประสานงานกับลูกค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,670 ขึ้นไป
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาฉะเชิงเทรา)

  - ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  - วางแผนการเดินทาง เตรียมข้อมูลลูกค้าและเงื่อนไขการขาย เยี่ยมเยียน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานรับ-ส่ง ตัวอย่าง(สาขาฉะเชิงเทรา)

  -ขับรถรับ-ส่ง ตัวอย่าง
  - เตรียมตัวอย่าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. นายทะเบียนเอกสาร (Document Control)

  1. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยงานตามข้อกำหนดของระบบ
  2. จัดเก็บเอกสารและบันทึกคุณภาพของหน่วยงานให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 11,670 ขึ้นไป
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |