บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

เป็นส่วนหนึ่งของ Naxis Holding ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี (กลุ่มสหพัฒนพิบูลย์) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และมีโรงงานผลิตสินค้าหลายแห่งทั่วเอเชียซึ่งรวมถึง ญี่ปุ่น จีน และ ไทย กลุ่มบริษัท ไทยแน็กซิส เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแง่ของผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ อาทิเช่น ป้ายทอ (woven label) ป้ายพิมพ์ (printed label) ป้ายราคา (hang tag) และอุปกรณ์อื่น ๆ


ที่อยู่ เลขที่ 729-729/1 อาคารสรีราภรณ์ ( ใกล้อาคารโอ ซี ซี ) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2295-2700 #305 , 037-205145-6 | แฟกส์ 0-2295-2697
1. พนักงานขับรถ

- ขับรถบริการผู้บริหาร พนักงาน
- ขับรถรับเช็ค วางบิล รับส่งสินค้า

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (กรุงเทพฯ)

  - ปฏิบัติงานด้านงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - งานค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ
  - ควบคุมดูแลพนักงานให้ป

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานกราฟฟิก

  ตรวจสอบรายละเอียดของตัวอย่างสินค้า จัดทำกราฟฟิก Art Work กระดาษ Art Work แผ่นใส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ Stock & Planing QC

  ควบคุมดูแลด้านสถานที่ การตรวจรับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การขนย้าย การจัดเก็บ การบรรจุและการดูแลรั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าทีมสต๊อก (ประจำ กทม.)

  ดูแลสินค้าใน Stock ควบคุมการรับ-เบิกสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ช่างซ่อมบำรุง (จ.ปราจีนบุรี)

  ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักร PM

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และโรงงาน
  รับงานจากเซลล์

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Sales

  ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (จ.ปราจีนบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่นำเข้า ส่งออก

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์

  พิมพ์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ควรมีความรู้ด้าน word , excel , llustrator

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานบัญชี (จ.กรุงเทพ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Sales Coordinate (Japanese Language)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (จ.ปราจีนบุรี)

  วางแผนผลิต รายงานและติดตามผลผลิตประจำวัน รวบรวมและบันทึกประสิทธิภาพผลผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  วางแผนผลิต รายงานและติดตามผลผลิตประจำวัน รวบรวมและบันทึกประสิทธิภาพผลผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าไลน์ผลิต (ด่วนมาก)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าทีมสต๊อก (ประจำ กทม.)

  ดูแลสินค้าใน Stock ควบคุมการรับ-เบิกสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. วิศวกรประจำโรงงาน(ด่วนมาก)

  ดูแลงานในสายการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานกราฟฟิก(ด่วนมาก)ปฏิบัติงานที่จ.ปราจีนบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. หัวหน้าทีมวางแผนการควบคุมคุณภาพ (QC) ด่วนมาก

  ควบคุมคุณภาพสินค้า วางแผนการ QC ให้ได้ตรงตามกำหนดเวลา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Sales UEGENTLY

  ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ด่วนมาก

  ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และโรงงาน
  รับงานจากเซลล์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต

  วางแผนและควบคุมการผลิต และงานเอกสารใน LINE ผลิต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ด่วนมาก

  วางแผนการ QC ประสานงานกับเซลล์และจัดซื้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้อวัตถุดิบ กระดาษ และสินค้าสำเร็จรูป เช่น Poly Bag
  , Hang Tag, Sticker ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Production Control (Japanese Language) UEGENTLY

  - Coordinate between foreign client and factory
  - Follow up orders, delivery control
  - Contact Sup

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานบริษัทต่างชาติ   หางาน พัทยา   หางานระยอง   หางานนครพนม   หางานpc   หางานกาฬสินธุ์   หางานปทุม   หางานในจันทบุรี   หางานร้อยเอ็ด   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานคีย์ข้อมูล   หางานในเขตประเวศ   หางานหัวหิน   หางานสุรินทร์   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานโคราช  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา