กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9


ที่อยู่ เลขที่ 90/5 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-738-9900 ต่อ 225, 205 | แฟกส์ 02-738-9740
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1)

- จัดทำ ดูแล รับผิดชอบ งานเอกสารต่างๆ ของแผนก
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอ

อัตรา 3

เงินเดือน 10,xxx.-
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Graphic Design(ประจำที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9)

  - สามารถทำ Web Site
  - สามารถทำสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ได้
  - ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา (เป็

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ( รพ.จุฬารัตน์ 1)

  ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลและงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เภสัชกร ( รพ.จุฬารัตน์ 3,11 ด่วน!! )

  - ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ

  อัตรา 7

  เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่เวรเปล(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1,3 )

  - ให้บริการผู้ป่วยและเข็นรถนั่ง,รถนอนให้ผู้ป่วย
  - เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  - ออกหน่วยกู้ชีพนอกสถานที่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บุคคลด้าน Payroll (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ด่วนมาก)

  - งานด้านทะเบียนค่าจ้าง เงินเดือนและ OT (Payroll)
  - งานด้านเอกสารการว่าจ้าง
  - จัดทำใบลา คีย์ข้อมูล

  อัตรา 4

  เงินเดือน 12,XXX-15,XXX
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (จุฬารัตน์ 3 )

  - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร
  - เป็นทีมตรวจสอบระบบบัญชีภายในองค์กร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ขับรถX-Ray( รพ.จุฬารัตน์ 3 )ด่วนมาก

  -ขับรถเอกซเรย์เคลื่อนที่( 6 ล้อ) ออกตรวจตามบริษัท
  -รับ-ส่ง พนักงานออกหน่วยตรวจสุขภาพ
  -ดูแล/ตรวจสอบ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ธุรการ,เจ้าหน้าที่ขับรถกอล์ฟรับส่ง ( ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว )

  1.ขับรถยนต์ธุรการในเส้นทางกรุงเทพ-สมุทรปราการได้เป็นอย่างดี
  2.สามารถดูแลเครื่องยนต์ได้เบื้องต้น
  3.

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,xxx ขึ้นไป(รวมโอที)
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (รพ.จุฬารัตน์11)

  ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร จัดทำแผนอัตรากำลัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ช่างเทคนิคเครื่องมือแพทย์ (รพ. จุฬารัตน์ 3) ด่วน

  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์แพทย์ และ งานที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (รับสมัครที่จุฬารัตน์ 9)

  ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/ห้อง Supply ( จุฬารัตน์สาขา 3 , 9,11)

  - ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา
  - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ
  - ส่งของและแลกขอ

  อัตรา 150

  เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พยาบาลวิชาชีพ OR,Cath Lab, ICU , N-ICU , ER , WARD,OPD,CCU,วิสัญญี ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11)

  - ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพท

  อัตรา 30

  เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พยาบาล ICN ( รับสมัครที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9)

  1.ดูแลในส่วนงานICNให้เหมาะสม
  2.ไม่ต้องขึ้นเวร
  3.สามารถให้ความรู้ด้านสุขภาพได้
  4. พยาบาล ICN ทำงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (รพ. จุฬารัตน์ 3 ) ด่วน

  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและบริษัทต่างๆ ชอบพบปะผู้คน ร่าเริงสนุกสนาน ออกบูท Event หรือโปรโมทโรงพยาบาลใน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการทั่วไป,เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วนมาก!! (ร.พ.จุฬารัตน์ 9)

  - ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานธุรการ แม่บ้าน ยานยนต์ ห้องอาหาร และ รปภ.
  - กำห

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่แม่บ้าน (รายวัน) ( รพ.จุฬารัตน์ 1,3 ด่วนมาก )

  - ดูแลด้านความสะอาดในโรงพยาบาล
  - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. นักรังสีเทคนิค ( จุฬารัตน์ 3 , 9,11 ด่วนมาก!!! )

  - การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป CT Scan , แมมโมแกรม,Bone density , การตรวจพิเศษ การดูแลข้อมูล ความปลอดภัยแก่

  อัตรา 5

  เงินเดือน รายได้รวม30,XXX-40,XXX
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. แม่ครัว, พ่อครัว,เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร,(รพ.จุฬารัตน์ 1, 3,11 ด่วนมาก)

  - ตำแหน่งพ่อครัว-แม่ครัวสามารถทำอาหารไทย-จีน ได้
  - คิดเมนูอาหารได้
  - สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องอ

  อัตรา 10

  เงินเดือน รายได้รวม 1x,xxx ขึ้นไป
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่การตลาด(จุฬารัตน์ 3,11)ด่วนมาก!!!

  -ติดต่อพบลูกค้าภายนอก
  -จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
  -รับนโยบายจากผู้บริหาร

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชาย ด่วนมาก!!) รพ. จุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว

  - จัดส่งอุปกรณ์การทำงานให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - อื่นๆ ท

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. หัวหน้าแผนก , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ด้าน IT )

  - ระดับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับระบบงานและอุปกรณ์ IT เช่นคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เบื้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่ห้องสปา (เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย)รพ.จุฬารัตน์ 1

  ดูแลลูกค้าผู้มารับบริการนวดแผนไทย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 13,000
  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |