Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.


บริษัท เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลลี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 มรท 8001:2546 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากว่า 18 ปี ปัจจุบันมีพนักงาน 3,100 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ ความสามารถ จำนวนหลายอัตราดังต่อไปนี้


ที่อยู่ เลขที่ 84/4 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130


โทร 02-420-7440 (อัตโนมัติ 40 สาย ต่อ 1308) | แฟกส์ 02-420-7445
1. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
  3.ให้คำแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Vice Sale Manager (Online Store)

  1.สร้างกลยุทธเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในช่องทางการตลาดออนไลน์
  2.พัฒนาและบริหารการตลาดดิจิตอล
  3.นำเท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Excel Development STAFF (ด่วนมาก)

  -พัฒนาสูตรต่างในโปรแกรมExecel ตามที่ User ขอมา
  -ติดต่อประสานงานกับ User เก็บ Requirement
  -แก้ไขปัญ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Senior Programmer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Sale Executive

  ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลื

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Internal Auditor

  1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. รองผู้จัดการฝ่าย QA

  - หน้าที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตได้มาตราฐานถูกต้องตามขอ้กำหนดทุกกระบวนการ
  - กำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป

  1.ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อสินค้า
  2.ติดตามสถานะของสินค้าที่ยังไม่ได้ทําการเปิดสั่งซื้อและติดตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. หัวหน้าแผนกบัญชี (ภาษาจีน)

  1.วางแผนการทำภาษีประจำปี
  2.จัดทำงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  3.เป็นตัวแทนของบริษั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)

  1.ร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่ดี่ขึ้น
  2.มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนก ออกแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  1.ดูแลควบคุมการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2.ประสานงานเร่งรัดและติดตาม Su

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าแผนกบุคคล

  1.ควบคุม ดูแลระบบ PayRoll และ Time Attendance
  2.ดูแล และจัดการด้านธุรการ และการรับ-ส่งเอกสารให้อยู่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. IE Seneior In-Process

  1.ควบคุมและติดตามความคืบหน้าการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
  2.ควบคุมดูแลและพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ล่ามภาษาจีน

  ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลข

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าฝ่ายผลิต

  1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้
  2.ดูแลกระบว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

  1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน , ระบบ , ขั้นตอนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.ควบคุมดูแลและกำหนดแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

  1.ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการทำบัตรรับรองสิทธิ์ และการแจ้งชื่อพนักงานขอบัตรรับรองสิทธิ์ เปลี่ยนสถานพยาบา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
  3.ให้คำแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |