บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด


รับจ้างผลิต Heat Exchanger, Reactor, Vessel, Tower ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งในและต่างประเทศเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ทั้งระบบ
2. จัดทำระบบงานเอกสารกฎหมายต่างๆ และรายงานความปลอดภัย รวมถึงการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
3. ร่วมจัดทำและวางแผนฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี รวมถึงการรายงานสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายให้ฝ่ายบริหารทราบ
4. ให้คำแนะนำและสำรวจ ร่วมสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกัน และวิธีการแก้ไข รวมถึงการประเมินผล
5. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
6. ร่วมจัดทำกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์งานจป. ตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด ชลบุรี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์ทำงาน บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
3. ต้องมีใบรับรองวิชาชีพ จป.
4. สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถเดินทางไปดูงานตามหน่วยงานอื่นๆ ที่่ได้รับมอบหมายได้
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร พูดอ่านเขียนได้พอใช้
6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว

ติดต่อ
คุณสุรีรัตน์ ล้วนสุคนธ์

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน
- เงินล่วงเวลา
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
- ชุดพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- รถรับส่งพนักงาน

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท
- ส่งใบสมัครทาง E-Mail ของบริษัท

บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด


163/40 หมู่ที่ 7 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี  20230
Tel: 038-351-381-4 หรือ ( 092-280-7274 - คุณทศพล) Fax: 038-351-385
WebSite: www.slotnankai.co.th


บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด > Secretary of Manufacturing Department
บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด > ช่างเทคนิค/ผู้ช่วยช่าง/QC inspector
บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด > Chief Administrator
บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด > Marketing Engineerเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ประจำสาขาหาดใหญ่ ด่วน!!!!!!!!!
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ประจำศูนย์ จ.เชียงใหม่ ด่วน!!!!!!
บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (อยุธยา)
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำคลังบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด > เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำหน่วยงานรถไฟฟ้าใต้ดิน


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |