ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 379880]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 3 พ.ค. 2559)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พ.ค. 2559)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 มิถุนายน 2536 / อายุ 31 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : รับการเกณฑ์แล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2558
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.63
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : แม่ตื่นวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.90

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ - สถิติ - งานวิจัย - หุ้น - การประกันภัย
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานภูมิสารสนเทศ
2. พนักงาน GIS
3. พนักงาน office
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 28 คำ/นาที

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : รับตำแหน่งรองประธานสาขาภูมิสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปี 2557 รับหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานในสาขา รวมทั้งจัดทำโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย อธิเช่น โครงการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำโป่งแยง อ.แม่ริม จใเชียงใหม่ โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |