ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


381. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพิมพ์ อัพเดท 22 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปวช. โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
ปวช.โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


382. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานเกี่ยวกับการพิมพ์ภายในโรงพิมพ์ อัพเดท 22 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) Printing& Packaging Technology
ปวช.โรงเรียนดอนบอสโกการพิมพ์


383. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัททั่วไป อัพเดท 18 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นิเทศศาสตร์(สาขาโฆษณา)
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


384. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Q.C. งานพิมพ์ , ธุรการหรือธุรการโรงพิมพ์ , งานก่อนพิมพ์หลังพิมพ์ อัพเดท 18 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การพิมพ์


385. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายการผลิต อัพเดท 9 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเทคโลยีการพิมพ์


386. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต , ควบคุมการผลิต , OA อัพเดท 9 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สิงห์บุรีศิลป์-ภาษา


387. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน อัพเดท 9 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ลพบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.รโคกตูมวิทยา ไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร โคกตูมวิทยาไทย


388. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ อัพเดท 7 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคนิคมีนบุรี การพิมพ์
ปวส.เทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


389. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายหน้าร้าน , พนักงานคลังสินค้า , พนักงานตรรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 7 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ชนแดนวิทยาคม วิทย์-คณิต


390. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก-สื่อสิ่งพิมพ์ อัพเดท 5 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีทัศนสื่อสาร
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคพายัพ(เชียงใหม่)ออกแบบการพิมพ์


391. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกงานที่เสนอมา อัพเดท 1 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สตูล
ปวช. โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตูลวิทยาสามัญทั่วไป


392. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ , QC/QA , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 31 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอินทร์บุรีวิทย์-คณิต


393. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างชิลสกรีนพลาสติก อัพเดท 29 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียนอ.โนนคูณ


394. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , พนักงานวางแผนการผลิต , พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 25 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียาภัยวิทย์-คณิต


395. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales , ประสานงานการผลิต , Computer Graphic อัพเดท 19 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีวิทย์ - คณิต


396. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ อัพเดท 19 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น.ร.รวัดดาวดึง -
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย--


397. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพิสูจน์อักษร , แคชเชียร์ , ผู้ช่วยกุ๊ก อัพเดท 18 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง อุตสาหกรรม (การพิมพ์)


398. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PC อัพเดท 15 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


399. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานถ่ายภาพ อัพเดท 12 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช. ดอนบอสโก การพิมพ์
ปวช.ดอนบอสโกการพิมพ์


400. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเรียงกระดาษ , ช่างพิมพ์สรีกน , ฝ่ายศิลป์,พนักงานตัดสติ๊กเกอร์ อัพเดท 12 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรรียนไทยวิจิตรศิลป จิตรกรรมสากล


<<< ก่อนหน้า    1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |