ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,639 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineering อัพเดท 14 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute technology of Ladkrabang Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSuankularb WittayalaiMath science


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Engineer , Utility Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 14 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart university sriracha campus Electrical Engineering


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 13 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Kyungjung University Electronics, RF, Communication engineering


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครช่างไฟฟ้ากำลัง


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 11 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : manager อัพเดท 10 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Buyer , Asst Procurement Manager , Production Supervisor อัพเดท 10 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีอิเล็กทรอนิกส์


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Planning อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University Sri Rachq Campus Electrical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายChonkanyanukoonMath-Sci


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 31 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวไฟฟ้า
ปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริหารโครงการ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยวิทย์ - คณิต


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 28 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิศวกรรมไฟฟ้า


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Developer , R&D Engineer อัพเดท 24 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี Prince of Songkla Univesity


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA/QA , สอบเทียบเครื่องมือวัด อัพเดท 19 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ไฟฟ้ากำลัง


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Programmer อัพเดท 18 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมไฟไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามพรานวิทยาวิทย์-คณิตศาสตร์


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 1 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟฟ้าสื่อสาร


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : trainer , เขียนแบบไฟฟ้า อัพเดท 27 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดน้อยนพคุณวิทขคณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system engineer อัพเดท 26 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเลคโทรนิค


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 18 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 10 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer , Process Engineer อัพเดท 8 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร Electronics Engineer


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |