ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยวิทย์ - คณิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 28 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิศวกรรมไฟฟ้า


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Developer , R&D Engineer อัพเดท 24 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี Prince of Songkla Univesity


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA/QA , สอบเทียบเครื่องมือวัด อัพเดท 19 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ไฟฟ้ากำลัง


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Programmer อัพเดท 18 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมไฟไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามพรานวิทยาวิทย์-คณิตศาสตร์


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 1 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟฟ้าสื่อสาร


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : trainer , เขียนแบบไฟฟ้า อัพเดท 27 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดน้อยนพคุณวิทขคณิต


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system engineer อัพเดท 26 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเลคโทรนิค


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 18 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 10 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer , Process Engineer อัพเดท 8 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร Electronics Engineer


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic engineer อัพเดท 4 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองอิเล็กทรอนิกส์


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานทุกด้าน อัพเดท 2 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า-กำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงวิทย์-คณิต


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA QC , เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ อัพเดท 2 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Design Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 1 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , R&D engineer อัพเดท 31 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฟิสิกส์ประยุกต์


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรซ่อมบำรุง , วิศวกรระบบ facility , วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 19 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพังงาไฟฟ้ากำลัง


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า อัพเดท 15 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไฟฟ้ากำลัง


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 14 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |