ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 12 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : commissioning engineer , project ensgineer อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality Engineer อัพเดท 7 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Electronics
ปวส.Institute of Technology Rajamangkala, Chiang MaiElectronics


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า อัพเดท 28 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ไฟฟ้ากำลัง


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , อาจารย์ , ครู อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมวิทย์-คณิต


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดและระบบควบคุม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีวิทย์วิทย์-คณิต


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้าควบคุม , วิศวกรไฟฟ้ากำลัง , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 18 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer , Assistance Manager อัพเดท 18 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือไฟฟ้ากำลัง


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Analyst อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้า


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : maintenance engineering อัพเดท 11 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 10 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 10 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีวิทย์-คณิต


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 9 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าควบคุม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาคภาษาอังกฤษ


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HR Director , VP HR อัพเดท 7 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Coventry University Human Resources Management
ปริญญาตรี


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 4 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนครอิเล็กทรอนิกส์


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : driver อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. เทคโนโลยีกรุงเทพ ไฟฟ้า


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Team Leader , Supervisor อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 30 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |