ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , System Engineer , Presale อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ็าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากอิเล็กทรอนิกส์


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Radio frequency engineer , network engineer อัพเดท 9 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการสื่อสารและโทรคมนาคม , เจ้าหน้าที่ IT , เจ้าหน้าที่งานธุรการและประสานงานทั่วไป อัพเดท 29 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Noc Engineer อัพเดท 27 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามโคกวิทย์-คณิต


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์NOC , Engineer อัพเดท 26 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจักรคำคณาทรวิทย์ คณิต


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Telecommunication Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 20 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทย์-คณิต)


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 15 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถิติ


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer , Walktest Engineer , Site Engineer อัพเดท 3 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Design Engineer , Drive Test Analysis อัพเดท 1 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองไผ่วิทยาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SITE ENGINEER , วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน , วิศวกรเครื่องกล อัพเดท 28 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เครื่องกล
ปวส.เทคโนโลยีสยามช่างเทคนิค


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC Engineer , Engineer อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วก.ชนแดนเทคนิคคอมพิวเตอร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Engineer , Data Engineer , Communication Engineer อัพเดท 24 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยา2วิทย์-คณิต


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรดูแลระบบ , พนักงานบริการ อัพเดท 27 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กโทรนิคและโทรคมนาคม สาขาสื่อสารโครงข่าย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิศวกรรมอิเล็กโทรนิคและโทรคมนาคม สาขาสื่อสารโครงข่าย


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Engineer , Production Engineer อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป , จัดซื้อ อัพเดท 30 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอิเล็กทรอนิกส์


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Data Analyst , Engineering Specialist อัพเดท 30 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF planning อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครปฐม โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิทย์-คณิต


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : telecom engineer , fiber optic engineer , วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมไฟฟ้าสื่่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |