BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานสมุทรสาคร" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1321 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานสมุทรสาคร

181. ผู้ช่วย/ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 26 ธ.ค. 2558


  182. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  -ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  -ติดต่อประสานงานทางราชการ
  -เสนอแนะใหนายจ้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 26 ธ.ค. 2558


  183. Production Planner

  รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,000-18,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 26 ธ.ค. 2558


  184. ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างเทคนิค/ ช่างกล/ ช่างไฟฟ้า

  ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องจักรและแม่พิมพ์)
  1.ดูแลเครื่องจักร แม่พิมพ์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป
  2.ซ่อม/แก้ไ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 26 ธ.ค. 2558


  185. ผู้จัดการสาขา

  - ดูแลพื้นที่ขาย , จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม
  - ดูแลลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  - บริหารยอดข

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

  วันที่ 20 พ.ย. 2558


  186. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ต้นทุนสินค้า) ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

  - ทำราคาประมาณการต้นทุน,คิดต้นทุนสินค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  187. ผช.ผจกฝ่ายจัดซื้อ

  1. กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านการจัดซื้อ
  2. กำกับ ดูแลสรรหาผู้ขายวัตถุดิบและแม่พิมพ์รายใหม่
  3.

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-30,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  188. เจ้าหน้าที่ BOI

  1. ประสานงานกับบริษัท Shipping
  2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้า
  3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  189. เจ้าหน้าที่

  -เขียนแบบ Imos เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  190. โอเปอร์เรเตอร์ควบคุมเครื่องจักร

  -ควบคุมดูแลเครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น
  -เซ็ทเครื่องจักรตาม order งานที่ในแต่ละวัน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  191. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  - เขียนแบบ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อจัดทำ BOM และแบบสำหรับผลิต
  - ควบคุมงานด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ใ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  192. Asst.QMR/EMR

  1.ดูแลการจัดทำและรักษาระบบ ISO9000&ISO14000
  2.ดูแลการ Audit ต่างๆ
  3.ดำเนินการประชุมประจำเดือน
  4.ก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000-32,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  193. Accountant supervisor

  กำกับ ควบคุม ดูแล งานบัญชี – การเงิน และงานจัดซื้อวัสดุโรงงานรองจากผู้จัดการฝ่ายบริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000-32,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  194. Sale Coordinator Supervisor

  1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมี

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,000-20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  195. เจ้าหน้าที่ BOI

  1. ประสานงานกับบริษัท Shipping
  2. ดูแลเอกสารด้านการนำเข้าสินค้า
  3. ดูแลการจ่าย-ขอคืนอากรขาเข้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  196. เจ้าหน้าที่ IT

  1. จัดหา ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท
  2. ดูแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-10,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  197. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

  -ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและธุรการในหน่วยงาน
  -ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ /ความสามารถและข้อตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  198. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

  1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานได้
  2. สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้
  3. สา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  199. ช่างซ่อมบำรุง

  - ดูแล/ซ่อมงานระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง ปั๊มลม ไซโล
  - งานซ่อม งาน PM เครื่องจักร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558


  200. รับสมัครด่วน !!!! Sale Co-ordinater Supervisor

  1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมี

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,000 - 18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 18 พ.ย. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 67    ต่อไป >>>  หางานแคชเชียร์   หางานปราจีนบุรี   หางานขายเสื้อผ้า   หางาน pg   หางาน hr manager   หางานรับโทรศัพท์   หางานในเชียงใหม่   หางานขับรถ18ล้อ   หางานขับรถส่งของ   หางานนครศรีธรรมราช   หางานเชียร์เบียร์   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานพิเศษ   หางาน มหาสารคาม   หางานลาดพร้าว   หางาน จันทบุรี   หางานว่างภูเก็ต   หางาน ชลบุรี   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30