BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานสมุทรสาคร" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1321 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานสมุทรสาคร

141. พนักงานขับรถผู้บริหาร

- รับผิดชอบงานขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 12 ก.พ. 2559


  142. จนท.ฝ่ายขายต่างประเทศ : Export Sales

  ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคำสั่ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 12 ก.พ. 2559


  143. จนท.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service

  - รับผิดชอบติดต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยรับผิดชอบติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 12 ก.พ. 2559


  144. เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินต่างประเทศ

  รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี บัญชีการเงินต่างประเทศ จัดทำรายงานข้อมูลขาย อายุลูกหนี้ รายกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 12 ก.พ. 2559


  145. เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service

  รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ กิจกรรมเกี่ยวกับเสนอขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 12 ก.พ. 2559


  146. เภสัชกร

  จัดเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ให้กับผู้รับบริการ
  ให้คำแนะนำในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทราบโดยละเอียด
  ควบคุม

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  147. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารและอุปกรณ์ทางการพยาบาล

  เดินเอกสาร เช่น ใบส่งยา,เบิกยา,วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  148. แม่บ้านประจำโรงพยาบาล

  ดูแลความสะอาดภายในโรงพยาบาล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  149. UR nurse

  -ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่สัญญา ให้ข้อมูลการรักษา และการใช้สิทธิ์ของลูกค้าคู่สัญญา
  -ทบทวนการใช้สิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  150. ผู้จัดการแผนกการเงิน (ประจำอ้อมน้อย)

  1.ควบคุมดูแลแผนกการเงินของโรงพยาบาลในการรับชำระเงินจากผู้มารับบริการ รับชำระเงินทั้งผู้ป่วยในและผู้ป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  151. เจ้าหน้าที่การเงิน

  รับชำระเงินจากลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9000-12000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  152. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  ดูแลคนไข้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  153. พนักงานเปล

  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆในโรงพยาบาลโดยใช้ เปลนั่งหรือเปลนอน
  ฉีดศพ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  154. ช่างซ่อมบำรุง

  งานระบบสาธารนูปโภค งานไฟฟ้า งานแอร์ งานซ่อมบำรุง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9500 - 10000 ไม่รวม OT.

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  155. แม่ครัว,ผู้ช่วยแม่ครัว

  ปรุงอาหารและจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยและพนักงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  156. เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ (มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ 3ปีขึ้นไป)

  ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องมือทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  157. วิศวกรประจำโรงพยาบาล

  บริหารและและรับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20000 ขึ้นไปหรือตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  158. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล (วุฒิ ม.6 - ปวส.)

  คีย์ข้อมูลผลตรวจสุขภาพ
  จัดทำและพิมพ์ผลตรวจ และสรุปเป็นรูปเล่ม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  159. พนักงานขับรถการตลาดและพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน

  1.ขับรถตู้ของโรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ หรือออกหน่วยตรวจสุขภาพ
  2.ขับรถกู้ชีพ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  160. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ดำเนินงานตามแผนการตลาด แผนการส่งเสริมการขาย
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายโรงพยาบาล

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10000-15000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 67    ต่อไป >>>

  หางานเกษตร   หางานสมุทรสาคร   หางาน ภาษาจีน   หางาน นครราชสีมา   หางานนวนคร   หางานบางบัวทอง   หางาน ลพบุรี   หางานเชียร์เบียร์   หางาน กิมหยง   หางานกำแพงเพชร   หางานร้านกาแฟ   หางานจังหวัดตรัง   หางาน อีเว้นท์   หางานเลขานุการ   หางานภูเก็ต   หางานดีเทลยา   หางานเทเลเซลล์   หางานบางแค   หางาน part time   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , สูตรอาหาร , สูตรน้ำพริก , สูตรน้ำจิ้ม , สูตรของหวาน , สูตรเบเกอรี่ , สูตรเครื่องดื่ม ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30