บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้ารีไซเคิล เช่น เหล็ก กระดาษ ขวดที่ใช้แล้ว เป็นต้น


ที่อยู่ เลขที่ 40 หมู่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140


โทร 0-2979-4313-8 ต่อ 101 | แฟกส์ 0-2979-5142
1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ชั่วคราว 6 เดือน)

ดูแลงานธุรการด้านการเงินต่างๆ เช่นจัดเตรียมเอกสารการจ่ายและเอกสารทางธนาคาร รับวางบิล จัดเตรียมเช็ค ต

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างควบคุมเครื่องจักร

  ดูแลรักษา และควบคุมเครื่องจักร

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือน ค่าจ้างแรงงานต่าง ๆ การสรรหาบุคคลากร รวมถึงงานธุรการเอกสารต่า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร

  ควบคุม กำกับดูแลระบบสายพานลำเลียง บอยเลอร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. แคชเชียร์

  ดูแลการจ่ายเงินประจำวัน ตรวจสอบเงินสดคงเหลือและจัดทำรายงานสรุปยอดประจำวัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานจัดซื้อ

  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างๆ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เสมียน/ธุรการ

  ประสานงานด้านธุรการ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของฝ่ายผลิต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ช่างไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค

  งานไฟฟ้าโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานฝ่ายผลิต

  บรรจุขวดลงในระบบสายพานลำเลียง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการ/ หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ

  ดูแล และรับผิดชอบงานทั้งระบบเกี่ยวกับงานด้านการคิดเงินเดือน สรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม กำหนดระเบียบต่าง ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขากำแพงเพชร)

  บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้า โดยจัดเตรียมเอกสารทางการบัญชีต่าง ๆ เพื่อปิดบัญชีประจำเดือนและจัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด กำแพงเพชร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ช่างกล - ช่างยนต์

  ดูแลตรวจสอบ พร้อมรายงาน แบตเตอรี่-ไดนาโม ของเครื่องรถโฟร์คลิฟท์ รถแบคโคร

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง

  กำกับดูแลโปรแกรมติดตามรถ ตรวจสอบระบบการขนส่งสินค้าของแผนกขนส่งพร้อมทำรายงาน จัดทำใบส่งสินค้า ตลอดจนค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ควบคุมเครื่องจักร

  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  วางแผน ควบคุม งานแผนกคลังสินค้า ในการเบิก จ่าย อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ โดยควบคุมผ่านโปรแกรมสำเร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สาขาปทุมธานี)

  รับผิดชอบงานบัญชี และการเงิน เกี่ยวกับ บัญชีเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ โดยผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป รวมถึงการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

  สามารถปิดงบการเงิน และการจัดการบริหารงานทางด้านการเงิน วางแผนและตรวจสอบระบบงานภายใน รวมถึงการจัดทำรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ดูแลแบตเตอรี่

  ดูแลแบตเตอรี่ คอยเปลี่ยนแบตให้กับรถโฟคลิฟค์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานการตลาด

  ติดต่อประสานงานด้านการตลาด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (ชั่วคราว 6 เดือน)

  ดูแลงานทางด้านธุรการ ขนส่ง ประสานงานดูแลออกตั๋วการส่งสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปและตรวจสอบ การเบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ช่างกลโรงงาน

  1.ควบคุมงานเครื่องจักร
  2.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ Boile Conveyer ได้
  3.มีความรู้ด้านงานเชื่อมโล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรยานยนต์

  วิศวกรยานยนต์ ต้องมีประสบการณ์วิเคราะห์อาการของเครื่องยนต์และส่วนประกอบเพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุง ร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |