บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้ารีไซเคิล เช่น เหล็ก กระดาษ ขวดที่ใช้แล้ว เป็นต้นควบคุมเครื่องจักร
รายละเอียดงาน
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ทางด้าน PLC

ติดต่อ
คุณลักษมี พลสุขเจริญ

วิธีการสมัคร
สามารถส่ง Email,จดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเอง

บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด


เลขที่ 40 หมู่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
Tel: 0-2979-4313-8 ต่อ 101 Fax: 0-2979-5142


บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขากำแพงเพชร)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สาขาปทุมธานี)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ชั่วคราว 6 เดือน)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ผู้จัดการ/ หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > แคชเชียร์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (ชั่วคราว 6 เดือน)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > พนักงานการตลาด
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > พนักงานจัดซื้อ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างกล - ช่างยนต์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างกลโรงงาน
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > วิศวกรยานยนต์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ดูแลแบตเตอรี่
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เสมียน/ธุรการ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > พนักงานฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องจักร
บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท เอส.พี.ที. สตีลเทรด จำกัด > ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร CNC
บริษัท เดลต้า แมนูแฟคเจอร์ จำกัด > พนักงานควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ไทยไทโย จำกัด > ช่างกลโรงงาน (ควบคุมเครื่องจักร CNC)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร
ESSENTRA COMPANY LIMITED > ช่างควบคุมเครื่องจักร (Setter)
บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ( Machine Operator)
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท เจเอส เมคคานิค จำกัด > พนักงานควบคุมเครื่องจักร
Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. > โอเปอร์เรเตอร์ควบคุมเครื่องจักร
บริษัท คอมบีไลน์ จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างยานยนต์
บริษัท สมาร์ทเทค แอนด์แมท จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด > พนักงานควบคุมเครื่องจักร
บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Filler/UHT/Mixing)(โรงงานวังน้อย อยุธยา )
บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด > ฝึกควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร
เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) > ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร / ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง(เครื่องกล)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |