บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้ารีไซเคิล เช่น เหล็ก กระดาษ ขวดที่ใช้แล้ว เป็นต้นหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
รายละเอียดงาน
วางแผน ควบคุม งานแผนกคลังสินค้า ในการเบิก จ่าย อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ โดยควบคุมผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ ระหว่าง 25 - 40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานด้านที่รับมอบหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ
คุณลักษมี พลสุขเจริญ

วิธีการสมัคร
สามารถส่ง Email,จดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเอง

บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด


เลขที่ 40 หมู่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
Tel: 0-2979-4313-8 ต่อ 101 Fax: 0-2979-5142


บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขากำแพงเพชร)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สาขาปทุมธานี)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ชั่วคราว 6 เดือน)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ผู้จัดการ/ หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > แคชเชียร์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่แผนกขนส่ง
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (ชั่วคราว 6 เดือน)
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > พนักงานการตลาด
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > พนักงานจัดซื้อ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างกล - ช่างยนต์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างกลโรงงาน
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > วิศวกรยานยนต์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เจ้าหน้าที่ดูแลแบตเตอรี่
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > เสมียน/ธุรการ
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ควบคุมเครื่องจักร
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > พนักงานฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด > ช่างอิเล็กทรอนิกส์หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน (คลอง 7)
กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(ฉะเชิงเทรา)
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (อะไหล่รถยนต์)
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่, หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
NSP Professional Co.,Ltd. > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท เคโมคราฟ จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
บริษัท โฮมเฟอร์นิเจอร์คลาส จำกัด > ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( ด่วน )
บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด) > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (โปรดระบุสถานที่ทำงาน ชลบุรี หรือ พัทยา)
บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.กรุ๊ป จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ด่วนที่สุด ! ของยาจุดกันยุง KAYARI
บริษัทฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (วัตถุดิบ)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |