++รับสมัคร PC Superviser สินค้า IT ดูแลเขต กทม. ด่วน++
รายละเอียดงาน
-บริหารทีมขายในเขต กทม.
-บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
-เข้าออฟฟิศเพื่อรายงานการปฏิบีติงานของทีมขาย
-จัดทำรายงานการขาย


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ คุณณิชาภัทร 084-4382026,02-7160000 # 145
Email: nichaphat@prtr.com

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 3 อัตรา

เงินเดือน 13000-20000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. อายุ 25-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
5. หากเคยผ่านงานขายสินค้า IT ใน Modern Trade มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามรถเดินทางได้ทั่ว กทม.