ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


501. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการแผนกพิมพ์ , หัวหน้าฝ่ายผลิต อัพเดท 14 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 58 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อุตสาหกรรมศิลป์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์


502. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานลูกค้าด้านเทคนิค , AE , QA,QC อัพเดท 13 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


503. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานparttime อัพเดท 17 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงวนหญิงศิลป์คำนวณ


504. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิกดีไซน์,Prepress , ประสานงาน,วางแผนการผลิต , ออกแบบตัวการ์ตูน, เขียนภาพประกอบ อัพเดท 12 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่างออกแบบพาณิชย์ศิลป์


505. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA สิ่งพิมพ์ อัพเดท 20 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


506. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต , ประสานงาน , R&D อัพเดท 12 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเทคโนโลยีการพิมพ์


507. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายขายและการตลาด , เทคนิคประสานงานฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ อัพเดท 11 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบางปะกอกวิทยาคมวิทย์-คณิต


508. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , QA , Sale Technical อัพเดท 8 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.เทคนิคมีนบุรีเทคโนโลยีการพิมพ์


509. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานงานพิมพ์ , ควบคุมคุณภาพ , งานก่อนพิมพ์ อัพเดท 7 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวเสาวภาเทคโนโลยีศิลปกรรม/การพิมพ์สกรีน


510. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 30 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงวนหญิงศิลป์-คำนวนณ


511. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนางานพิมพ์ , ประสานงานการขาย , QA,QC,วางแผนการผลิต อัพเดท 30 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


512. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกราฟิก อัพเดท 29 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาษาอังกฤษ


513. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานbaประจำห้างหรือสาขา อัพเดท 22 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร รศรีรัตนวิทยา สายภาษาและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร ศรีรัตนวิทยาสายภาษาและเทคโนโลยี


514. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง , qc , qa อัพเดท 20 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนคร อิเล็กทรอนิค
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพนครอิเล็กทรอนิค


515. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมคอม , ตรวจสอบสินค้า , พิมพ์งาน อัพเดท 11 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. สันติราษบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ดอนกลอยวิทยาคาร-


516. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต , Graphic , R&D อัพเดท 9 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหัวหินวิทย์-คณิต


517. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , งานบริการ , คีร์ข้อมูล อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บ้านนานายกพิทยากรคณิต - ภาษา


518. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กองบรรณาธิการ , ผู้ประกาศข่าว , นักเขียน อัพเดท 1 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.อำมาตย์พานิชนุกูลวิทย์-คณิต


519. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 1 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ระยอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศอบ.กศน.เมืองระยอง -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านค่ายวิทย์-คณิต


520. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพงานการพิมพ์ , ประสานงานสำนักพิมพ์-โรงพิมพ์ , ช่างพิมพ์ อัพเดท 25 ก.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |