ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


561. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิก , การตลาด , การขาย อัพเดท 9 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัฏธนบุรี การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.เทคนิคกรุงเทพฯการพิมพ์


562. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานการผลิต , QC. , ออกแบบ อัพเดท 8 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิณรางค์รอนวิทย์-คณิต


563. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต , Technical Support , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 6 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง6) เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตน์ศิลป์-สังคม


564. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพิมพ์เครื่อง inkjet อัพเดท 3 เม.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเลยก่อสร้าง


565. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จักซื้อระหว่างประเทศ , เลขาผู้จัดการ , ล่ามแปลภาษาจีน อัพเดท 26 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด :
ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย ภาษาไทย
ปริญญาตรีม.ชนชาติกวางสีการค้าระหว่างประเทศ


566. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างพิมพ์ อัพเดท 26 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : อยุธยา
ปวช. อาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง การพิมพ์


567. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน , QC , คอมพิวเตอร์กราฟฟิค อัพเดท 25 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคณิต-อังกฤษ


568. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถยนต์ได้ , ช่างพิมพ์ อัพเดท 21 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีธาภิเศกศิลป์ทั่วไป-ช่าง


569. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , technical service , ผู้ช่วยกุ๊ก อัพเดท 21 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์วิทย์ - คอม


570. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแนะนำข้อมูล อัพเดท 18 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. ราชภัฏสวนสุนันทา การพิมพ์


571. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อัพเดท 17 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


572. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การผลิต อัพเดท 10 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสวิทย์-คณิต


573. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ อัพเดท 5 มี.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศรัทธาสมุทร ม.ต้น


574. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , เครื่องดื่ม , คีย์ข้อมูล อัพเดท 28 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีเปรมฤทัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเยนหนองปรือพิทยาคมสามัญ


575. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างาน , ช่างพิมพ์ , production อัพเดท 18 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทดโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


576. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิค ออกแบบสิ่งพิมพ์ , Qc ประสานงานพิมพ์ อัพเดท 15 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด :
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเทคโนโลยีการพิมพ์


577. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , พนักงานขายเครื่องสำอาง , พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 12 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศีลาจารพิพัฒน์ 1.97
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี2.67


578. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales , ประสานงาน , ช่างเทคนิค อัพเดท 6 ก.พ. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


579. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research and Devenlopment , Creative and Grapic design , Production Control อัพเดท 30 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์
ปวช.โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯเทคโนโลยีการพิมพ์


580. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , pe-press , graphic design อัพเดท 28 ม.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทายาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนดรสวรรค์ช่างไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |