ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


761. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production engineer , Research & Development engineer , QA engineer อัพเดท 28 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวิทย์-คณิต


762. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QC , พนักงานLAB อัพเดท 27 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เคมีสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


763. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแนะนำสินค้า อัพเดท 27 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.มัธยมด่านสำโรงวิทย์-คณิต


764. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรในโรงงาน อัพเดท 25 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรม ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินทรเดชา 2 วิทย์ - คณิต


765. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA/QC อัพเดท 24 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. ชลราษฎร์อำรุงวิทย์-คณิต


766. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Production Engineer อัพเดท 23 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทย์-คณิต


767. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : pcชั่วคราว-งานแจกสินค้า อัพเดท 15 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


768. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , project engineer , sale engineer อัพเดท 14 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้องสอนศึกษาวิทย์-คณิต


769. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 11 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทย์-คณิต


770. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC , QA อัพเดท 8 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดัดดรุณี-


771. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , sale engineer อัพเดท 5 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น เคมี


772. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทย์ คณิต


773. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , project engineer , QC engineer อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร ขอนแก่นวิทยายน


774. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานทั่วไป อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์วิทย์-คณิต


775. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัลรังสิต เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพัฒนาการวิทย์-คณิต


776. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 31 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองไผ่วิทย์-คณิต


777. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , production engineer อัพเดท 30 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


778. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 22 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมวิทย์-คณิต


779. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้า QC , วิศวกร , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 19 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


780. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC,QA อัพเดท 19 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลมังสาหารวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 51    ต่อไป >>>
หางานกรุงเทพ   หางานเพชรบูรณ์   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานขอนแก่น   หางานโรงแรม   หางานโรงงาน   หางานบางบัวทอง   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานแถวนนทบุรี   หางานสปริง   หางานขับรถผู้บริหาร   หางาน เมกะบางนา   หางานทวงหนี้   หางานขาย   หางานปัตตานี   หางานนครพนม   หางานกาฬสินธุ์   หางานกระบุรี   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางาน กาฬสินธุ์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา