ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 21 ก.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มทร.รัตนโกสินทร์อิเล็กทรอนิกส์


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , ตำแหน่งงานที่เหมาะสม อัพเดท 10 ก.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาวิทย์-คณิต


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคล-อีสาน วิศว.อิเล็กส์-โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอิเล็คทรอนิกส์


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมโทรคมนาคม-สื่อสาร , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 23 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศอิเล็กทรอนิกส์


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sound engineer อัพเดท 23 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี พระจอมเกล้า


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ อัพเดท 21 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเทคนิคคอมพิวเตอร์


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร QC , วิศวกร ฝ่ายผลิต อัพเดท 14 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร , อาจารย์ประจำวิชาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอม , ช่างอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร อัพเดท 13 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระัง วิศวกรรมโทรคมนาคทม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดโทรคมนาคม


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อัพเดท 11 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะคร้อพิทยา วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ช่วยวิศวกร , ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพ อัพเดท 3 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกอิเล็กทรอนิกส์


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านโทรศัพท์ อัพเดท 2 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสสาร อัพเดท 1 มิ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร)


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิควิศวกร อัพเดท 29 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหิศราธิบดี-


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรหรืองานที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 26 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต นนทบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทช่างอิเล็กทรอนิกส์


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , sales coordinator อัพเดท 23 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิอิเล็กทรอนิกส์


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT support อัพเดท 15 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาการค้าไทย อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สายวิทย์


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Staff อัพเดท 15 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี Suranaree University of Technology Telecommunication Engineering


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , วิศวกร อัพเดท 12 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2วิทย์-คณิต


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 10 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมไฟฟ้า


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ธุรการ , ช่างเทคนิค อัพเดท 8 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราโทรคมนคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 42    ต่อไป >>>




BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |