BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานลาดกระบัง" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 281 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานลาดกระบัง

121. HR Senior Officer/Supervisor

สรรหาว่าจ้าง:รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน สัญญาจ้าง ประเมินผ่านทดลองงาน ทะเบียนประวัติพนักงาน
อบรม:ปฐ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  122. ISO - Document Control Officer

  -ควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 , GMP ,ISO 13485
  -จัดทำและรับผิดชอบงาน่เอกสารหรือที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  123. เภสัชกร

  ตรวจสอบและกำกับดูแล กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  124. QA SUPERVISOR

  1.เฝ้าติดตามกระบวนการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ
  2.ประสานงานใหมีการตรวจสอบความถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  125. เภสัชกร

  ตรวจสอบและกำกับดูแล กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  126. พนักงานฝ่ายขาย

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 20 ต.ค. 2557


  127. ธุรการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 20 ต.ค. 2557


  128. Graphic Design หรือ Web Design

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 20 ต.ค. 2557


  129. เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบัง

  1.ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง
  2.การติดต่อประสานงานกับลูกค้า กา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 9 ต.ค. 2557


  130. ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ ประจำสำนักงาน-สระบุรี/ลาดกระบัง

  - งานบริหารการซ่อมรถขนส่ง วางแผนงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
  ประสานงานกับฝ่ายช่าง ควบคุมตรวจสอบการซ่อมให้เสร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-35,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

  วันที่ 9 ต.ค. 2557


  131. เจ้าหน้าที่ลานตู้ ด่วนมาก!!!

  ตรวจสอบลานตู้คอนเทรนเนอร์ รวมถึงการจัดการวางแผนในการลงตู้ยกตู้และการจัดการในลานตู้

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,500 - 12,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 24 ก.ย. 2557


  132. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ลาดกระบัง) ด่วนมาก!!!

  1ดูแล และรับผิดชอบงานให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลภายใต้นโยบายบริษัท โดย
  1.1ช่วยจัดทำ บันทึกรายงานที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 24 ก.ย. 2557


  133. ช่างยนต์(รถบรรทุก/ลาดกระบัง)

  รับผิดชอบในการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทรลเลอร์ 6 ล้อ 10 ล้อ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้

  อัตรา 2

  เงินเดือน 11,000-12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 24 ก.ย. 2557


  134. หัวหน้าพัฒนาระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2008

  - จัดทำเอกสาร,ควบคุมแจกจ่าย และทำลายเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
  - Lead Auditor ในการตรวจติดตาม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-30,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 23 ก.ย. 2557


  135. เจ้าหน้าที่ขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส

  1. ดูแลงานขายและบริการลูกค้า/วางแผนการตลาดและการขาย
  2. สร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยนำเสนอ Product และเทคโ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 23 ก.ย. 2557


  136. เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาและคัดเลือก ( ประจำกรุงเทพ-นครราชสีมา)

  1. งานด้านสรรหาว่าจ้าง
  2. งานเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้างทั้งหมด
  3. งานด้านกิจกรรม เพื่อการสร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 23 ก.ย. 2557


  137. Pre press

  1.รับผิดชอบงานด้านการจัดทำและตรวจสอบอุปกรณ์การผลิต
  2.จัดเตรียมอุปกรณ์การผลิต (แม่พิมพ์/ไดคัท/เอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 23 ก.ย. 2557


  138. Web Programmer .Net

  - พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการขององค์กรและลูกค้า
  - ใช้ภาษา C# หรือ VB .Net ในการพัฒนา
  - เขียนโปรแกรม

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000-25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 23 ก.ย. 2557


  139. เจ้าหน้าที่ขาย (รายวัน ประจำโครงการอ่อนนุช, ลาดกระบัง, ศรีด่าน, สวนหลวง)

  -ขายโครงการ
  -ประสานและจัดทำเอกสารงานขาย

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 21 ก.ย. 2557


  140. Spare Parts Sales

  Spare Parts Sales (sales อะไหล่)
  - Spare parts sales and marketing / dealer improvement.
  - Billing

  อัตรา 2

  เงินเดือน Follow structure of company

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 7 ก.ย. 2557
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15    ต่อไป >>>

  หางาน สมุทรปราการ   หางาน นนทบุรี   หางาน มหาสารคาม   หางานทรู   หางาน พนักงานขาย   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานสุพรรณบุรี   หางาน sale   หางานกระบี่   หางานสมุย   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานโรงงาน   หางานอุดร   หางานผู้แทนยา   หางานสปริง   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานศรีราชา   หางานสมุทรปราการ   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap