ผลการค้นหา หางานนครปฐม มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 743 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ


1. พนักงานบัญชี

งานทางด้านบัญชีและการเงิน

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท ไทเกอร์ ลิสซิ่ง จำกัด

จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานบัญชี

  จัดทำ STOCK สินค้า , ทำเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า เป็นต้น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ยังไม่ระบุ
  บริษัท ธนวัลเปเปอร์ 2002 จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกร - คุมงานก่อสร้าง

  - จดบันทึกงานแต่ละวันที่ทำในไซต์งาน / ประสานงานหน้า
  ไซต์งาน
  - คุมงานก่อสร้างตกแต่งภายใน + ระบบต่าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 12,000
  บริษัท โปรเฟรสชั่นแนล ดีไซน์ เอ็นที จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. สถาปนิกภายใน

  สถาปนิกตกแต่งภายใน
  (รู้เรื่องงานโครงสร้างด้วย *จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  สามารถทำงานทั้งภายในและภายนอก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 10,000
  บริษัท โปรเฟรสชั่นแนล ดีไซน์ เอ็นที จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างทั่วไป ประจำบริษัท

  สามารถดูแลระบบไฟฟ้า - ประปาทั่วไปในอาคาร
  เก็บงาน/แก้ไขงานให้ลูกค้าหน้างาน หลังปิดโปรเจค
  มีความรู้ด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-9,000
  บริษัท โปรเฟรสชั่นแนล ดีไซน์ เอ็นที จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. แม่บ้าน

  ดูแลงานบ้านทั่วไป และดูแลผู้สูงอายุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานบัญชี (ทำงบการเงิน และ งานเอกสารได้)

  จัดการงานเอกสารต่างๆ
  งบการเงิน/งานระบบบัญชี/การเบิก-จ่ายของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 - 10,000
  บริษัท โปรเฟรสชั่นแนล ดีไซน์ เอ็นที จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานวิจัยและพัฒนา

  ทำวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร

  อัตรา 4

  เงินเดือน 17,0000
  บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำที่โรงงานนครปฐม)

  1. ควบคุมดูแลการจัดการงานคลังสินค้า , และวัตถุดิบ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่ายสินค้าวัตถุดิบ สินค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส (Senior Product designer)

  กำหนดทิศทางและภาพลักษณ์ของสินค้าใหม่ของบริษัท
  วางแผนและควบคุมกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  วางแผนและกำห

  อัตรา 1

  เงินเดือน 45,000-90,000
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  ควบคุมดูแลงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง

  - วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 15,000 บาท (+ค่าประสบการณ์ และ ใบ กว.)
  บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์, เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (นครปฐม)

  - รับผิดชอบงานด้านการจัดการคลังสินค้า
  - การนำสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า
  - ตรวจนับ จัดเรียง ตรวจสอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ธุรการ วิศวกรรม(ประจำสามพราน)

  - จัดทำใบขอซื้อเปิด PR ในระบบประจำแผนกวิศวกรรม
  - จัดทำเอกสารสรุึปการใช้น้ำ-ไฟฟ้า ในไลน์ผลิต ประจำวั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความเหมาะสม
  I.S.A. VALUE CO., LTD.

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่บัญชี (AP,GL)

  รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย,ภาษีอากร,งบการเงิน,บันทึกรายการบัญชีและสามารถคำนวนต้นทุนทางด้านเกษตรกรรม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000
  กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภํณฑ์ของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกร Radial Tire Technology

  รับผิดชอบหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ด้าน SkinCare เท่านั้น)

  -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  -ยื่นเรื่องและติดตามเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย.

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-30,000 บาท
  บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  1. ขับรถส่งสินค้า (รถ 6 ล้อ)
  2. ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้าในรถที่รับผิดชอบ
  3. ดูแลตรวจสอบสภาพรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. หัวหน้าหน่วยงานขายเเละการตลาด

  1. ทำใบเสนอราคาแก่ลูกค้า และจัดทำ Sale Report แต่ละสัปดาห์พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  2. ติดต่อประส

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
  บริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Process Engineer

  - รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาและสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน การผลิตสำหรับสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์

  1. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร
  2.ปฏิบัติงาน-ควบคุม-วางแผนงานด้าน PM งานซ่อมสร้าง
  3.ศึกษาวางแผ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลกฏหมายแรงงาน (นิติศาสตร์)

  - ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการทั่วไป

  - วางแผนงาน นำเสนอเป้าหมาย
  - จัดวางระบบงาน กำหนดกิจกรรม/โครงการ
  - มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. วิศวกรออกแบบ/วิศวกรผลิต

  เขียนแบบเครื่องจักร

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)

  - เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
  - ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
  - ดูแล บร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม)

  - ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  - เสริมสร้างกิจกรรมด้านความปลอดภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ช่างสร้าง, ช่างเชื่อม


  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ค เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  1. ขับรถส่งสินค้า (รถ 6 ล้อ)
  2. ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้าในรถที่รับผิดชอบ
  3. ดูแลตรวจสอบสภาพรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานขับรถการตลาด

  ขับรถให้กับพนักงานพีซี ประจำฝ่ายการตลาด ออกตลาดและงานกิจกรรมต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25    ต่อไป >>>

  BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |