บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจรภาย ใต้ตราสินค้า FUJIKO บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานาน และ เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ของระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย (Network Digital CCTV System) และระบบควบคุม การเข้าออก ( Access Control System ) และมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี นับเป็นเวลากว่า 19 ปีแล้วที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมเสมอมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทผู้ผลิต จากต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


ที่อยู่ เลขที่ 54/ 5-6 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง 3 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


โทร 02-2220559, ต่อ 197 ,118 ,120 | แฟกส์ 02-2263031
1. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สติ๊กเกอร์ ตกแต่งภายใน อื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
  2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

  ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดก่อนส่งออกสู่ตลาด

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. นักศึกษาฝึกงาน (เจ้าหน้าที่กราฟฟิก)

  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกแบบลายสติ๊กเกอร์รถ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขาย สาขาตึกคอมศรีราชา

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำเอกสารด้านบัญชี

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานขาย สาขาพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  จัดส่งสินค้าไปยังสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า หรือตามเวลาและสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่จะอยู

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่เกิน 9,500
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  รับ/โอน/ต่อโทรศัพท์
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 11,000-15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. PC

  เข้าพื้นที่ดูแลสินค้าสาขาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย แนะนำ ส่งเสริมการขายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์รักษาความ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  วางแผนควบคุม บริหารจัดการ ตรวจสอบสินค้า อนุมัติรายการตรวจสอบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. นักศึกษาฝึกงาน (ตำแหน่งช่างไฟฟ้า/ช่างติดตั้ง)

  ติดตั้งระบบ CCTV และ Access controll และระบบไฟฟ้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  เขียนแบบ Autucad สำรวจประเมินราคาหน้างาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ค้นคว้าวิจัย

  รับผิดชอบในการสอน และให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการใช้ การวางระบบ และการอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Sale Project

  1. นำเสนอสินค้าและบริการรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ ระบบ CCTV ของบริษัทให้กับลูกค้าที่สนใจ
  2. ให้บร

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Call center

  ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  1. เปิดใบเสนอราคาและติดตาม order
  2. ประสานงานติดต่อกับลูกค้า
  3. ติดตามการทำงานของ sale

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงาน Part time

  แพ็ค , จัดเก็บ , ตรวจสอบสินค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา (Brand Fujiko Premium)

  สำรวจและประเมินราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ประสานงาน QC

  ดำเนินงานด้านเอกสารให้เป็นระบบและประสานงานในองค์กรและนอกองค์กร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Telesale

  ขายสินค้าทางโทรศัพท์ นำเสนอโปรโมชั่น

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

  รับผิดชอบการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท และดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิท

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร ประสานงาน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา

  สำรวจและประเมินราคาก่อนติดตั้งกล้องวงจรปิด

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Technician support (Specialist)

  ให้บริการ บำรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ CCTV ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แนะนำขั้นตอนวิธีการใช้งาน ให้กับกล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ทีมผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด

  รับเหมางานระบบ ติดตั้ง กล้องวงจรปิด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขาย สาขาไอทีมอลล์ ฟอร์จูน

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. SEO ( search engine optimization )

  1. จัดทำ SEO
  2.up date ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. พนักงานขาย สาขามาบุญครอง

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. พนักงานขาย สาขาไทยเคนโปร

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Site Engineer

  -ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมา
  -ควบคุมดูแลการติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด แล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่การเงิน

  รับผิดชอบการรับเงิน นำเงินฝากธนาคาร ออกใบเสร็จรับเงินและเอกสารลูกหนี้ เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วนถูกต้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานขาย สาขาพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. ช่างเทคนิค

  รับผิดชอบในการให้บริการ บำรุงรักษา ตรวจสอบกล้องเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า เพื่อให้อุปกรณ์และกล้องสามารถใช

  อัตรา 15

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด FUJIKO

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อและการวางแผนการส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประสานงานในการจัดฝึกอบรม ติดตาม สามารถเป็นวิทยากรได้ ติดต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. Sale engineer (Brand fujiko premium)

  ให้คำแนะนำ และเสนอขายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CCTV ระดับ Premium ให้กับกลุ่มลูกค้าระดับ Hi-

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. ช่างบริการติดตั้ง

  รับผิดชอบการติดตั้งระบบ CCTV และระบบ Access Control ตามแบบที่กำหนด และดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ท

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  ดูแลสินค้าเข้า-ออก และจัดระบบคลังสินค้า

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Sale supervisor

  1.Due งาน และประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Modern trade ทั้งหมด
  2.ควบคุมการทำงานของ PC
  3.ส่งเ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,000 - 20,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. พนักงานขาย สาขาซีคอนฯ

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. ช่างเทคนิค ( สาขาเชียงใหม่ )

  ติดตั้งกล้องวงจรปิด
  วางแผนการติดตั้ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด เชียงใหม่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. พนักงานขาย สาขาเซียร์

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. นักศักษาฝึกงาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินราคา/เขียนแบบ)

  เขียนแบบ สำรวจประเมินราคา ติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถใช้ Auto cad ได้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. เลขานุการผู้จัดการทั่วไป

  - รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ตรวจเช็คเอกสาร ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
  - ดูแลตารางนัดหมาย อื่นๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. เจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์

  ดูแลรักษารถยนต์ เช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น จัดลานจอดรถ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. เจ้าหน้าที่ออกแบบ

  ออกแบบหน้าร้าน และโบชัวร์ต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. พนักงานขาย สาขาตึกคอมพัทยา

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. นักศึกษาฝึกงาน (ช่างซ่อม)

  ซ่อมและดูแลกล้องวงจรปิด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

  วางแผนควบคุม และตรวจสอบการปิดบัญชี
  ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน
  บริหารงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. นักศึกษาฝึกงาน (ตำแหน่ง HR ฝ่ายบุคคล )

  ประสานงานฝ่ายบุคคล

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. เจ้าหน้าที่ขายส่ง

  1.นำเสนอสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆทั้งสินค้าใหม่ๆและสินค้าเดิม ให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งอำนวยควา

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. IT Support

  1. ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  และระบบ Network
  2. ควบคุมการแจ้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. Webmaster

  เขียนโปรแกรม ดูแลเว๊ปไซด์ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. พนักงานขาย สาขาบ้านหม้อ

  แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. Helpdesk

  ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแก่ลูกค้า

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถผู้บริหาร
  ดูแลรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 11,000-15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 59. เจ้าหน้าที่ขายประจำสาขา

  บริการให้ข้อมูลสินค้ากล้องวงจรปิด(CCTV) แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใน shop รวมทั้งการหาลูกค้าใหม่ ดูแลล

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 60. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Call Center)

  รับผิดชอบในการโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงการรับข้อร้องเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 61. Helpdesk

  ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแก่ลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 62. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  1. เปิดใบเสนอราคาและติดตาม order
  2. ประสานงานติดต่อกับลูกค้า
  3. ติดตามการทำงานของ sale

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 63. แม่บ้าน

  ทำความสะอาด
  ซัก-รีดเสื้อผ้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 64. เจ้าหน้าที่ R&D

  พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 65. Sale Dealer(ประจำสำนักงานใหญ่)

  1.sale ประจำบริษัทฯ
  2.ประสานงานกับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย
  3.ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 66. เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา

  สำรวจและประเมินราคาก่อนติดตั้งกล้องวงจรปิด

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 67. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  ดูแลสินค้าเข้า-ออก และจัดระบบคลังสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 68. Sale Project ด่วน

  1.เป็นวิศวกรฝ่ายขายอุปกรณ์ CCTV ประจำบริษัท
  2.ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าเก่า สู่ลูกค้าใหม่

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 12,000 - 20,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 69. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
  2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 70. นักศึกษาฝึกงาน (ช่างซ่อม)

  ซ่อมและดูแลกล้องวงจรปิด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 71. ช่างติดตั้ง

  เดินสายและติดตั้งกล้องวงจรปิด

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 72. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดำเนินงานด้านเอกสารให้เป็นระบบและประสานงานในองค์กรและนอกองค์กร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 73. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)

  ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานตามที่กำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 74. ช่าง Service

  ดูแลและตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 75. ช่างซ่อม

  ซ่อมกล้องวงจรปิด เครื่องDVR Adaptor และแผงวงจรต่างๆ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 8,000-15,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 76. เจ้าหน้าที่จัดส่ง

  จัดส่งสินค้าตามเวลาและสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 77. พนักงานขายประจำสาขา (สาขาในกทม., ศรีราชา, พัทยา)

  พนักงานขายกล้องวงจรปิดประจำสาขาต่างๆ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 78. กราฟฟิคดีไซด์

  ออกแบบหน้าร้าน และโบชัวร์ต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |