บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจรภาย ใต้ตราสินค้า FUJIKO บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานาน และ เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ของระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย (Network Digital CCTV System) และระบบควบคุม การเข้าออก ( Access Control System ) และมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี นับเป็นเวลากว่า 19 ปีแล้วที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมเสมอมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทผู้ผลิต จากต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้
ขายสินค้า
3. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ
4. จัดเก็บวัตถุดิบและจัดทำเอกสารต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหาร, การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน มีทักษะการเจรจาที่ดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น Incentive โบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
วันลาพักร้อนประจำปี

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือทางอีเมล์

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด


เลขที่ 54/ 5-6 ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง 3 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel: 02-2220559, ต่อ 197 ,118 ,120 Fax: 02-2263031
WebSite: http://www.fujiko.co.th


บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > แม่บ้าน
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ช่างติดตั้ง
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ช่างซ่อม
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ R&D
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Sale Project ด่วน
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Sale Dealer(ประจำสำนักงานใหญ่)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขายประจำสาขา (สาขาในกทม., ศรีราชา, พัทยา)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน (ช่างซ่อม)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดส่ง
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ช่าง Service
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Helpdesk
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > กราฟฟิคดีไซด์
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ขายประจำสาขา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ช่างบริการติดตั้ง
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Helpdesk
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ขายส่ง
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ออกแบบ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ค้นคว้าวิจัย
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขามาบุญครอง
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาไอทีมอลล์ ฟอร์จูน
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาบ้านหม้อ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาไทยเคนโปร
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาตึกคอมศรีราชา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาตึกคอมพัทยา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เลขานุการผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Telesale
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน (ช่างซ่อม)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > IT Support
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน (เจ้าหน้าที่กราฟฟิก)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงาน QC
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Call Center)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาซีคอนฯ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > นักศักษาฝึกงาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินราคา/เขียนแบบ)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน (ตำแหน่งช่างไฟฟ้า/ช่างติดตั้ง)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Site Engineer
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Technician support (Specialist)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Sale engineer (Brand fujiko premium)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Webmaster
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Call center
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Sale Project
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ทีมผู้รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > SEO ( search engine optimization )
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงาน Part time
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน (ตำแหน่ง HR ฝ่ายบุคคล )
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ช่างเทคนิค ( สาขาเชียงใหม่ )
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขาย สาขาเซียร์
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > พนักงานขับรถส่งสินค้า
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ช่างเทคนิค
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา (Brand Fujiko Premium)
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > Sale supervisor
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > PC
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > ตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด FUJIKO
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้าง
บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)(ด่วนมาก)
บริษัท พัมคิน ทูลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและในประเทศ
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group ) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1)
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ผัก ผลไม้ อาหารสด เครื่องปรุง)
บริษัท เพาเวอร์ สโตน เทคโนโลยี่ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ (ด่วนมาก)
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้องานซ่อมบำรุง
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)
บริษัท อาร์คติค จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท โกลด์สตาร์ เมททอล จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสาขา อาคารบางกอกทาวเวอร์)
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วนมาก! ประจำ บริษัทสตาร์เวลล์บาหลีรีสอร์ท (บายพาสนครราชสีมา)
บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท บายเนเจอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |