ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,639 ประวัติ


541. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 2 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ วิศวกรรมไฟฟ้าเเละคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติวิศวกรรมไฟฟ้าเเละคอมพิวเตอร์


542. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบการผลิต , ดูแลการผลิต อัพเดท 3 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินอิเล็กทรอนิกส์


543. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการคลัง , ผู้จัดการจัดส่ง อัพเดท 27 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีช่างอิเล็กทรอนิกส์


544. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท , พนักงานคลังสินค้า , พนักงานควบคุมดูแลการผลิต อัพเดท 17 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : เชียงราย
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


545. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sr,Engineer, Lead , Project Engineer อัพเดท 14 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี Mahanakorn University Electrical Power
ปวส.Chantaburi technical collageElectrical power


546. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , วิศวกร อัพเดท 13 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี การไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง


547. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale อัพเดท 5 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีหมู่บ้านครูไฟฟ้า


548. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 5 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


549. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering , QC Engineering , พนักงานเขียนแบบ อัพเดท 2 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนาฃมงอีสาน วิทยาเขต สกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเครื่องกลไฟฟ้า


550. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production engineer , process engineer , maintenance engineer อัพเดท 30 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอิเล็กทรอนิกส์


551. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานซ่อมบำรุงรักษา อัพเดท 29 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีนนสองห้องพิทยาคม


552. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 27 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิศกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ปวช.วิทยาลัยชุมชนพิจิตรช่างอิเล็กทรอนิกส์


553. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟแมน อัพเดท 27 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เคร่องกลไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนการศึกษานอกระบบและตามอัศยาศัยเขตคลองเตย


554. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 25 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมอิเล็กทรอนิกส์


555. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , อาจารย์ อัพเดท 20 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์อิเล้กทรอนิกส์


556. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ , Operation & Maintenance Engineering , วิศวกรวางแผนการผลิต อัพเดท 2 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ไฟฟ้ากำลัง


557. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 28 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


558. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 18 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


559. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : automation(PLC) , วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 14 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.โรงเรียนเทคโนโลยีสยามช่างอิเล็กทรอนิกส์


560. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนก , ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 11 ส.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ช่างไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |