ผลการค้นหา หางานพัฒนาธุรกิจ มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 162 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ


1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฯ (QC)

งานทางด้าน ISO , เก็บข้อมูลทางสถิติ และ งานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฯ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ Document Control

  1. ดูแล/จัดทำ/จัดเก็บ เอกสารในระบบคุณภาพประจำวัน
  2. ติดตามให้มีการจัดทำเอกสารคุณภาพเป็นปัจจุบัน โดย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Marketing (CSR)

  - ดูแลการตลาดด้าน Event / CSR
  - กิจกรรมด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
  - ประสานงานกับ Supplier ในการดำเน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พัฒนาธุรกิจสาขา (ปิ่นเกล้า / เพชรเกษม / ซีคอนบางแค / บางบอน / สมุทรสาคร / นนทบุรี / เซ็นทรัลเวสเกต )

  ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝาก

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Exclusive RM Walk-in Interview เสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559

  ตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจสาขา (RM)
  ทำหน้าที่ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารและการลงทุน
  ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าระบบคุณภาพ (ISO 9001:2008) **ด่วน

  - ดำเนินการด้านระบบเอกสารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO9001:2008
  - การจดทะเบียนเอกสารคุณภาพ
  - การค

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้ช่วยกรรมการ

  1.ดูแลภาพรวมการบริหารด้านบุคคล บัญชีและการเงิน พัฒนาธุรกิจ ระบบสารสนเทศ และสาขาให้ได้ตามเป้าหมายของอ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  1. วิเคราะห์ วางแผนขยายธุรกิจบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  2. พั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - ปิดบัญชีและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำงบการเงิน
  - บันทึกบัญชีของสาขาในเขตที่รับผิดชอบใ

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์

  1. บริหารด้านวิชาการ(จุลชีววิทยา) ในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด นครนายก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. สมุห์บัญชี

  - บริหารระบบบัญชี - ปิดงบการเงิน
  - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Business Development Trainee / เจ้าหน้าที่ฝึกหัดแผนกพัฒนาธุรกิจ

  Business Development Trainee ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแผนกพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบการทำงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
  บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ ISO

  รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความเหมาะสม
  บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Vice Sale Manager (Online Store)

  1.สร้างกลยุทธเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในช่องทางการตลาดออนไลน์
  2.พัฒนาและบริหารการตลาดดิจิตอล
  3.นำเท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Service Quality Assurance Officer (QA)

  - ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน Call Center เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000++
  บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. QMR (ประจำโรงงานบางบ่อ)

  - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพและข้อกำหนด ISO/9001 , GMP และ HACCP
  - ผ่านการอบรมและเป็น Auditor ในระบบงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด

  1. ศึกษางานวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ ประกาศ และติดตามความเคลื่อนไหวและความสำเร็จของ co

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. โฟร์แมน ส่วนพัฒนาธุรกิจ

  ควบคุมการก่อสร้างปั้มน้ำมันพีทีทั่วประเทศ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการแผนกศูนย์ขายเครื่องดื่ม

  - สร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องดื่ม โดยมุ่งตอบสนองกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
  - พัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานวางแผนงานบุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD)

  วางแผนกลยุทธ์งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  วางแผนกลยุทธ์งานด้านการพัฒนาองค์การ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)

  ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝาก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )

  - จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ
  - จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  - กำหนดวัตถุประสงค์การสร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และจัดตั้งกลยุทธ์ของแบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
  Starmark manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาเซ็นทรัล บางนา เกษตร และทองหล่อ)

  1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สาขาอยุธยา) รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที

  - ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัย และทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออาย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ ISO

  - updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน
  - จัดประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพของทุกเดือน
  - จัดอบรม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  THAMMASORN GROUP

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )

  - จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ
  - จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  • พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
  • ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน • 1 2 3 4 5 6    ต่อไป >>>

  BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |